Nieuws & Blogs

10 essentiële stappen voor betere cybersecurity in jouw bedrijf

|
10 essentiële stappen voor een betere cybersecurity in jouw bedrijf

In een tijd waar digitale bedreigingen voortdurend evolueren en organisaties steeds vaker doelwit worden van cyberaanvallen, staat het versterken van jouw cyberbeveiliging centraal. Ontdek in deze blog tien onmisbare stappen die dienen als een stevig fundament om jouw organisatie te beschermen tegen een breed scala aan dreigingen. Deze maatregelen zijn op maat gemaakt om jouw systemen en data te beveiligen en de veerkracht van jouw organisatie te vergroten wanneer een cyberincident zich voordoet. Door deze stappen proactief te implementeren en te onderhouden, geef je jouw organisatie de benodigde kracht om de groeiende cyberdreigingen van vandaag de dag effectief te weerstaan.

1. Zorg voor tijdige installatie van software-updates

Het is cruciaal om software-updates tijdig te installeren om kwetsbaarheden te vermijden. Voer updates zo snel mogelijk uit om mogelijke programmeerfouten te herstellen. Voor kritieke systemen is het aan te raden om updates eerst in een testomgeving uit te voeren. Als er binnen jouw systemen geen updates (meer) beschikbaar zijn, overweeg dan om de software en apparaten die niet meer door de leverancier worden ondersteund te vervangen.

2. Opleiding en bewustwording van medewerkers

Investeer in opleidingen en bewustwordingsprogramma's voor jouw medewerkers. Dit kan door het aanbieden van trainingen of workshops en door het delen van de voor jouw organisatie best werkende strategieën en technieken. Het is ook belangrijk om verantwoordelijkheden duidelijk te formuleren, zodat ook jouw medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht op het gebied van Cybersecurity. Je kunt dit al doen door het opstellen van duidelijke richtlijnen en procedures voor het omgaan met gevoelige informatie en het melden van incidenten. Daarnaast zorg jij als werkgever voor interne vastlegging als in functieprofielen, taakomschrijvingen, beoordelingsgesprekken en jaarverslagen.

3. Implementeer multifactorauthenticatie 

Multifactorauthenticatie is essentieel om te voorkomen dat aanvallers toegang krijgen tot accounts door enkel het raden of achterhalen van wachtwoorden. Gebruik bijvoorbeeld een combinatie van wachtwoord en token of je vingerafdruk in combinatie met een eenmalige code. Pas multifactorauthenticatie altijd toe op accounts die vanaf het internet toegankelijk zijn, accounts met beheerrechten en accounts op vitale systemen.

4. Maak regelmatig versleutelde back-ups

Maak en test je back-ups regelmatig. Dit is van groot belang voor het herstellen van aangetaste data en systemen. Volg een 3-2-1-1-0 back-upstrategie, waarbij je zorgt voor 3 kopieën van je data, je jouw back-ups opslaat op 2 verschillende opslagmedia, je 1 kopie offsite opslaat, je 1 offline back-up maakt en je zorgt voor 0 fouten in je data. Test regelmatig het terugzetten van back-ups om er zeker van te zijn dat het goed verloopt wanneer dat nodig is. Beperk de toegang tot en versleutel de back-ups en sla ze op verschillende fysieke locaties op, bijvoorbeeld op diverse harde schijven.

5. Zorg voor uitgebreide login-informatie

Zorg ervoor dat applicaties en systemen voldoende login-informatie genereren, omdat logbestanden een cruciale rol spelen bij het detecteren en afhandelen van incidenten. Houd logbestanden voor een bepaalde periode bij, omdat ze kunnen helpen bij het onderzoeken van incidenten. Beperk echter de toegang tot deze logbestanden om te voorkomen dat aanvallers ze kunnen manipuleren of verwijderen.

6. Segmenteer netwerken

Netwerksegmentatie is belangrijk om de verspreiding van virussen of aanvallen te voorkomen. Verdeel het netwerk in meerdere zones om de impact van aanvallen te beperken, zoals ransomware of DDoS-aanvallen. Zorg ervoor dat kritieke systemen zich in afzonderlijke netwerkzones bevinden.

7. Beperk gebruikersrechten

Beperk de toegang van (nieuwe) medewerkers tot alleen de benodigde data en systemen voor hun taken. Dit minimaliseert niet alleen mogelijke fouten van gebruikers, maar beperkt ook de acties van aanvallers in geval van inbraak. Implementeer beveiligingsprocessen voor in- en uitdiensttreding van medewerkers en beheer de toegangsrechten zorgvuldig.

8. Versleutel opslagmedia met gevoelige informatie

Versleutel harde schijven, laptops en mobiele apparaten die gevoelige bedrijfsinformatie bevatten met behulp van veilige encryptiesoftware. Dit zorgt ervoor dat de data onbruikbaar wordt als deze in verkeerde handen terechtkomt.

9. Controleer open poorten

Controleer welke apparaten en diensten beschikbaar zijn en bescherm ze adequaat. Beperk het risico op ongeautoriseerde toegang door alleen toegang te verlenen wanneer dat nodig is. Maak gebruik van firewalls, schakel ongebruikte services en poorten uit, zorg voor regelmatige updates van software en isoleer apparaten in aparte netwerksegmenten.

10. Bereid een Cyber Response Plan voor

Cyberbeveiliging omvat niet alleen preventieve maatregelen, maar ook een snelle reactie in geval van een inbraak. Stel daarom een Cyber Response Plan op met alle benodigde stappen om snel te herstellen en weer operationeel te zijn na een aanval.

Conclusie

Door cybersecurity proactief te integreren in jouw bedrijfscultuur, de beleidslijnen en operationele processen, kan jouw organisatie zich beter beschermen tegen steeds veranderende cyberdreigingen en kun je bedrijfsdoelstellingen veiligstellen in het digitale tijdperk.

Benieuwd naar wat wij bij Bol Adviseurs voor jou kunnen betekenen? Neem vandaag nog contact met ons op voor een adviesgesprek met een van onze specialisten.