Nieuws & Blogs

10 eindejaarstips voor de ondernemer 2020

|

In dit bijzondere jaar kun je als ondernemer misschien wel meer dan ooit goede fiscale en andere eindejaarstips gebruiken. Welke financiële zetten kun je vóór 1 januari 2021 nog doen om het jaar slim af te sluiten? Wij hebben 10 tips voor jou verzameld en overzichtelijk op een rij gezet.

1) Benut de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling

De vrije ruimte binnen de WKR is dit jaar verruimd. Tot een loonsom van €400.000 bedraagt de vrije ruimte 3% en over het meerdere 1,2%. Beoordeel jouw nog resterende vrije ruimte en benut deze maximaal. Maak daarbij gebruik van de doelmatigheidsmarge van €2.400 per persoon per jaar. Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst vergoedingen en verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk. Maak alleen gebruik van de concernregeling binnen de werkkostenregeling indien deze positief voor je uitpakt. Vanwege de grotere vrije ruimte is dit minder vaak het geval dan vorig jaar.

2) Bespaar 10% vennootschapsbelasting in het jaar 2021

Met ingang van 1 januari 2021 is het tarief van de vennootschapsbelasting 15% voor zover het belastbare bedrag niet hoger is dan €245.000. Daarboven is het tarief 25%. Dit verschil biedt mogelijkheden om een structuur te optimaliseren. Indien vennootschappen op dit moment zijn opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting dan is het wellicht lonend om deze te verbreken. Daarnaast is het eventueel interessant om separate activiteiten van een vennootschap af te splitsen naar een nieuwe entiteit. In beide gevallen is het wel van belang om vooraf de eventuele nadelen van deze handelingen in kaart te brengen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 

3) Vervroeg de aanschaf van een bedrijfspand

Bij aankoop van een bedrijfspand ben je dit jaar 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Per 2021 gaat dit tarief omhoog naar 8%. Het is daarom aan te bevelen de voorgenomen aankoop van een bedrijfspand zo mogelijk nog vóór 2021 te realiseren.

4) Vermijd hoge belasting in box 3

Liquiditeiten met een laag rendement, zoals jouw bedrijfsbankrekening, kun je als ondernemer het beste pas ná 31 december overbrengen naar privé. Op die manier voorkom je de relatief hoge belasting in box 3. Andersom is het verstandig om noodzakelijke liquiditeiten vanuit privé vóór
31 december van dit jaar over te maken naar jouw bedrijfsrekening.

Je kunt als particulier de hoge belastingdruk in box 3 op met name spaargeld vermijden door de oprichting van een spaar-bv of fonds voor gemene rekening. Je betaalt dan ongeveer 38% belasting over het daadwerkelijk ontvangen rendement tot €245.000. Dat is vele malen minder dan de 0,59% tot 1,76% belasting die je in 2021 over jouw spaarsaldi betaalt in box 3, alhoewel je er wel rekening mee moet houden dat de vrijstelling in box 3 in 2021 verhoogd wordt naar €50.000 per persoon.

5) Keer nog dit jaar dividend uit

Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2021 omhoog van 26,25% naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2021 te laten plaatsvinden, als je deze uitkering consumptief gebruikt of gebruikt voor het aflossen van een excessieve lening bij jouw bv. Gebruik je het uitgekeerde dividend niet voor een van deze doelen, dan behoort het tot jouw privévermogen en wordt het belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag of je spaart of belegt in box 3, wat dan het behaalde rendement is en hoeveel belasting je hierover betaalt.

6) Koop je nieuwe (eerste) woning ná 2020

Jongeren die minstens 18 jaar zijn en nog geen 35 jaar, krijgen vanaf 2021 een vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning. De vrijstelling is eenmalig, wat betekent dat, indien deze jongeren al een koopwoning bezitten, ze toch recht hebben op de vrijstelling als ze een andere woning kopen. Ze hebben de vrijstelling dan immers nog niet eerder gebruikt. Voorwaarde is dat men de woning zelf als hoofdverblijf gaat bewonen. De vrijstelling betekent een besparing van 2% overdrachtsbelasting.

7) Koop een elektrische auto voor 2021

Als je als ondernemer van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2020 te doen. Vanaf 2021 gaat de 8%-bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 12%. Bovendien geldt deze 12%-bijtelling slechts voor de eerste €40.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste €45.000, zoals nu nog het geval is. Over het meerdere betaal je 22%. De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.

8) Verminder het gebruikelijk loon met auto en kostenvergoedingen

Kostenvergoedingen kun je als dga in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Ook de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon. Bij een auto van bijvoorbeeld €60.000 en een bijtelling van 22%, kun je het gebruikelijk loon dus €13.200 lager vaststellen. Door de vermindering van het gebruikelijk loon betaal je als dga minder belasting in box 1.

9) Optimaliseer de KIA

Als je investeert, heb je in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). Het plannen en voor zover mogelijk het spreiden van investeringsverplichtingen, loont vaak de moeite. Zo levert een investering van €50.000 in 2020 en 2021 een KIA op van €28.000, terwijl een investering van €100.000 in 2020 en €0 in 2021 slechts €16.307 aan KIA oplevert. Wil je gebruikmaken van de KIA, laat je dan goed adviseren.

10) Schenk ook dit jaar belastingvrij

Maak ook dit jaar gebruik van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Je kunt in 2020 jouw kinderen belastingvrij €5.515 schenken en jouw kleinkinderen of derden €2.208. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er ook een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • €26.457;
  • €55.114 indien het bedrag gebruikt wordt voor een studie;
  • €103.643 indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.

De eenmalige schenking van €103.643 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Schenk je nog in 2020, dan daalt jouw vermogen in box 3, wat bij jou tot een belastingbesparing kan leiden.

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Heb je naar aanleiding van deze 10 eindejaarstips vragen, behoefte aan meer informatie of wil je weten hoe jij één of meerdere van deze tips kunt toepassen in jouw specifieke situatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze fiscalisten Marcel Peusens of Alois Brandsma! Zij helpen je graag verder!

Marcel Peusens LR

 

Marcel Peusens
m.peusens@boladviseurs.nl
088 - 1211 455

Alois Brandsma LR

 

Alois Brandsma
a.brandsma@boladviseurs.nl
088 - 1211 362