Bol Adviseurs hecht veel waarden aan de tevredenheid van haar klanten. Goede service en hoge kwaliteit van onze dienstverlening staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom voeren we systematisch en regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit. Daarnaast is de tevredenheid ook een belangrijk bespreekpunt in gesprekken die onze medewerkers met onze klanten voeren. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent en dit niet aan de orde is gekomen. In dat geval nodigen we u uit om dit zelf aan ons kenbaar te maken. Dit kan aan uw vaste contactpersoon, maar indien gewenst ook aan onze Compliance Officer of Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Bol. Vanzelfsprekend wordt uw klacht vertrouwelijk afgehandeld. De gehele procedure met betrekking tot onze klachtenregeling leest u hier.

Wanneer een klacht melden?

U kunt een klacht melden wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening door (één van) onze medewerkers. Ook wanneer u onethische gedragingen of andere onregelmatigheden aan de kaak stelt kunt u contact met ons opnemen. Twijfelt u? Aarzel niet en leg de situatie vooral aan ons voor. We zoeken immers graag naar een goede oplossing.

Waar en hoe een klacht melden?

U kunt uw klacht per post, e-mail of telefonisch aan de compliance-officer of het dagelijks bestuur kenbaar maken.

De heer A. Klomp is bereikbaar via: complianceofficer@boladviseurs.nl
De heer P. Graat is bereikbaar via: dagelijksbestuur@boladviseurs.nl

Telefonisch kunt u beide heren bereiken via: (0485) 56 12 00.

Het postadres is:
Bol Adviseurs
t.a.v. Afd. Compliance
Postbus 142
5830 AC Boxmeer