In aantocht: digitale oprichting van een BV

Op 12 januari 2022 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Op grond van een Europese richtlijn moet de oprichting van kapitaalvennootschappen worden vereenvoudigd. Europese bedrijven moeten kunnen blijven concurreren in een tijd waarin mondialisering en digitalisering steeds belangrijker worden. In Nederland zijn we verplicht uitvoering te geven aan deze richtlijn en daarom wordt het binnenkort mogelijk om een BV volledig digitaal op te richten.

Een BV digitaal oprichten: hoe werkt dat?

Naast de klassieke variant, de notariële oprichtingsakte die gepasseerd wordt op het kantoor van de notaris en wordt ondertekend met de pen, wordt binnenkort de digitale akte geïntroduceerd. Bij de digitale oprichting van een BV stelt de notaris nog steeds de akte op, maar kan hij de oprichter van de BV online identificeren en spreken via een beeldverbinding. De akte wordt vervolgens digitaal ondertekend en digitaal bewaard. De notaris maakt hierbij gebruik van een centraal platvorm. Vermoedt de notaris identiteitsfraude of betwijfelt hij handelingsbekwaamheid van de oprichter, dan mag hij de oprichter altijd vragen fysiek te verschijnen.

Ingangsdatum

Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel voor de aanpassing van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt. Het wetsvoorstel is nu voorgelegd aan de Raad van State die daarover advies zal uitbrengen.

Volgens de Europese richtlijn moet per 1 augustus 2021 digitaal een BV kunnen worden opgericht. Nederland maakt echter gebruik van een uitstelmogelijkheid en richt zich op een inwerkingtreding per 1 augustus 2022.

Bekijk ook een korte animatie over de digitale oprichting gemaakt door de notariële beroepsorganisatie, KNB.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heb je een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.