Nieuws & Blogs

Wat is het rendement van BI en hoe kan ik het meten?

|

Doel van het inzetten van Business Intelligence is vanzelfsprekend om onder aan de streep meer over te houden. Maar wat precies het rendement van BI is, dat is lastig te zeggen. Wel kunnen we stellen dat de hoogte van het rendement afhankelijk is van de actiestappen die je als ondernemer aan de hand van de opgedane inzichten daadwerkelijk zet.

Business Intelligence levert een onderneming een schat aan informatie op. Door gegevens centraal te verzamelen, te combineren en te analyseren krijg je waardevolle inzichten. Dat is de eerste winst van BI. Maar of Business Intelligence je ook daadwerkelijk iets oplevert, dat is uiteindelijk aan jou. Want wanneer je besluit niets met deze inzichten te doen, dan levert het je ook geen bedrijfsgroei of rendementsverbetering op.

Tijdsbesparing

Wanneer je meer waarde uit de beschikbare data van je onderneming wilt halen, dan is het uitbesteden van de implementatie van Business Intelligence in ieder geval absoluut een zeer rendabele investering. Je hoeft dan namelijk niet aan de slag met het zelf inrichten van een BI-tool. En dat levert je een enorme tijdsbesparing op.

De hoogte van het rendement

De inzichten die Business Intelligence je vervolgens opleveren, zijn zeer waardevol. Hoe waardevol precies, dat is afhankelijk van je ambities. Hoe meer je in de verkregen inzichten duikt en hier actiestappen aan vast hangt, hoe hoger de rendementsverbetering die je zult realiseren. Dat uit zich misschien nog niet in hogere cijfers onder aan de streep in het eerste jaar, maar zeker wel op de langere termijn. Wil je de inzichten omzetten in actiestappen, maar weet je niet goed hoe? Dan gaat onze BI-specialist graag met je om tafel zitten om samen met jou lessen te trekken uit alle verkregen informatie en de juiste actiestappen te bepalen.

Meten van rendement

Het rendement van uitsluitend de inzet van Business Intelligence is dus lastig te meten. Rendementsverbeteringen zijn namelijk vaak het gevolg van meerdere factoren. Wel is het zo dat deze factoren – zoals aanpassingen in het productassortiment of in het uurtarief – een gevolg kunnen zijn van de inzichten die zijn verkregen door de inzet van Business Intelligence. Om dus enigszins de waarde van BI te kunnen bepalen, kun je de resultaten in het jaar voordat je BI inzette gaan vergelijken met de jaren na de introductie van BI in je bedrijf. Zie je een stijgende trend in de hoogte van je rendement? Dan is dit gegarandeerd mede toe te schrijven aan de inzet van Business Intelligence!

Business Intelligence voor jouw onderneming?

Zie jij de waarde van Business Intelligence voor jouw bedrijf en wil je hier meer over weten? Of wil jij inzicht in mogelijke fouten of risico's in je data? Met de BI Quick scan bekijkt onze BI-specialist welke data je al hebt en welke informatie jij uit je data wil halen. Je ontvangt hiervan een data analyse rapportage

New call-to-action