Nieuws & Blogs

Wat is de meerwaarde van een goede bedrijfsstrategie bij verkoop?

|

Een bedrijfsstrategie wordt veelal gezien als een 'verplicht' meerjarenplan om anderen (binnen of buiten de organisatie) te laten zien waar de organisatie de komende 3 tot 5 jaar naar toe wil werken. Op het moment dat een ondernemer de beslissing genomen heeft om over te gaan tot verkoop, is een tijdslijn van 3 tot 5 jaar niet meer van toepassing.

Er wordt mogelijk afgezien van het (hernieuwd) opstellen van een bedrijfsstrategie, omdat dit een taak is voor de potentiële koper. Echter, zelfs als de horizon van de ondernemer korter is dan die van onderneming, is een goede bedrijfsstrategie van grote waarde bij verkoop. Maar waarom heeft een goede strategie nu zo'n meerwaarde voor, tijdens en na de verkoop van jouw bedrijf?

Bedrijfsstrategie als waardedrijver voorafgaand aan verkoop

Een goed doordachte bedrijfsstrategie geeft richting aan een onderneming middels helder geformuleerde doelstellingen, rekening houdend met kritische succesfactoren en vertaald naar de belangrijkste verantwoordelijkheidsgebieden en primaire processen van de onderneming. Hoe concreter en scherper deze strategie is ingericht, hoe beter de toekomstige waarde geprognosticeerd kan worden en op waarde ingeschat kan worden door zowel verkoper als de mogelijke potentiële koper. Een perfecte bedrijfsstrategie leidt simpelweg tot een meerwaarde van de onderneming, maar waar moet je zoal aan denken bij het opstellen ervan?

Een perfecte bedrijfsstrategie:

  • leidt tot de benodigde focus van mensen en middelen in de organisatie om gezamenlijk actiegericht de doelstellingen te kunnen bereiken;
  • houdt rekening met het optimaliseren/maximaliseren van cashflows en het reduceren van ondernemingsrisico’s, oftewel waardecreatie;
  • is de basis voor de richting, inrichting en verrichting voor de toekomst;
  • biedt input van de financiële businesscase voor de komende jaren.

Bedrijfsstrategie als houvast tijdens het verkooptraject

Een perfecte bedrijfsstrategie levert ook meer inzicht op wat passend is als een ideale match bij de onderneming en de toekomst. Het brengt de discussie rondom de toegevoegde waarde van de directe en indirecte omgeving van de onderneming in kaart. De discussie leidt ertoe dat verder gekeken wordt dan ‘de kroonprins in de organisatie’, ‘de grootste concurrent of klant’ en ‘private equity’ als oplossingsrichting van een ideale koper.

Bij het rangschikken van de geïdentificeerde kandidaten op de verschillende sporen kan wederom teruggegrepen worden op de bedrijfsstrategie om de partijen langs de meetlat te leggen. Sluiten de activiteiten op elkaar aan, vullen ze elkaar aan of is het meer van hetzelfde? Is de partij actief op dezelfde markten of juist niet? Wat zijn de integratiemogelijkheden op termijn, welke wijze van aansturen kent de organisatie en sluit deze aan bij de huidige cultuur en manier van werken? En hoe ziet het verdienmodel en de kostenstructuur eruit en kunnen uit al deze aspect synergetisch effecten gerealiseerd worden?

Met de afgeronde discussie rondom de perfecte bedrijfsstrategie wordt in deze periode ook duidelijk waarop gestuurd blijft worden, ondanks de talrijke afleidingsmomenten tijdens het verkooptraject. Bewaking van de huidige prestatie en tijdige bijsturing is door deze bedrijfsstrategie realistisch, zonder dat het continue de volledige aandacht van de ondernemer vraagt. Deze ondernemer is namelijk in deze periode ook vooral bezig met het begeleiden van de gezonde en goede toekomst van zijn onderneming na de verkoop.

Een bedrijfsverkoop is een van de belangrijkste ‘projecten’ van de ondernemer en vergt doorgaans veel energie, tijd en aandacht van de belangrijkste personen in de organisatie. Daarom kan het een uitdaging zijn om de organisatie te laten doordraaien zoals beoogd. Het behalen van de (financiële) resultaten zoals in de businesscase aan koper gecommuniceerd kan hierdoor worden vermoeilijkt en waardoor de gemaakte afspraken onder druk kunnen komen te staan.

Daarnaast kan de onderneming laten zien, dat zij zonder de afhankelijkheid van de ondernemer, tijdig bij kan sturen en zelfstandig kan aanpassen op de nieuwe uitdagingen die dagelijks voorkomen.

Bedrijfsstrategie als basis voor de toekomst na verkoop

Een perfecte doorleefde bedrijfsstrategie zorgt voor een gezamenlijk na te streven doel en duidelijkheid in de organisatie. Daarnaast laat verkoper zien dagelijks bezig te zijn met de (langetermijn-)toekomst en dat de cultuur van waardecreatie geen toevalstreffer is.

Los van het verkooptraject heeft verkoper, maar vooral ook de koper, hier dagelijks profijt van. Bij de afronding van het traject breekt een spannende periode aan van overgang voor verkoper, koper en de organisatie. Allen zijn gebaat bij het voortzetten van de organisatie met de aanwezige perfecte bedrijfsstrategie als solide startpunt voor de toekomst.

Kortom, de perfecte bedrijfsstrategie is in alle fases van het verkooptraject dé basis voor een succesvolle toekomst van de onderneming.

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Heb je vragen over hoe een goede bedrijfsstrategie verder nog van meerwaarde kan zijn voor de verkoop van jouw onderneming, ben je benieuwd naar de mogelijkheden in jouw specifieke situatie of wil je gewoon eens sparren over dé perfecte bedrijfsstrategie met één van onze adviseurs? Neem dan gerust vrijblijvend contact met op met de Corporate Finance-specialisten van Bol Adviseurs. Zij helpen je graag verder!

Guus van Hout LR

 

Guus van Hout
g.hout@boladviseurs.nl
088 - 1211 433

Koen-Swaghoven-LR-1-300x300

 

Koen Swaghoven
k.swaghoven@boladviseurs.nl
088 - 1211 435