Nieuws & Blogs

Wat is de maximale boete bij het overtreden van de AVG?

|
Wat is de maximale boete bij het overtreden van de AVG?

Om de privacy van personen beter te waarborgen, is in het voorjaar van 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Deze wetgeving verplicht je om als ondernemer te voldoen aan verschillende eisen. Zo moet je aan kunnen tonen welke persoonsgegevens je bewaart, waarom je dit doet, hoe je dit doet en wat er mee gebeurt wanneer de bewaartermijn verstreken is.

Wanneer je bedrijf niet voldoet aan de wetgeving van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens je een boete opleggen. Deze boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of maximaal 4% van je wereldwijde jaaromzet.

Torenhoge boetes AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gemachtigd om op eigen initiatief controles uit te voeren. Daarnaast zal de AP klachten natrekken over bedrijven en organisaties die onjuist omgaan met persoonsgegevens. Constateert de AP een overtreding van de AVG, dan kunnen er boetes worden uitgedeeld.

Dat deze boetes zo hoog (kunnen) zijn, komt doordat de AVG een Europese wetgeving is. Onder het EU-recht moeten sancties doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. Dit laatste is duidelijk terug te zien in de duizelingwekkende hoge boetebedragen.

AVG-boetes en het MKB 

Ook als MKB-ondernemer moet je voldoen aan de richtlijnen van de AVG. Ben je in gebreke, dan bestaat de kans dat je een boete opgelegd krijgt.

Veel MKB-ondernemers maken zich zorgen over de hoogte van dit boetebedrag. De kans op een spontane controle van de AP mag dan kleiner zijn dan voor een grote multinational, maar het blijft een feit dat je bedrijf privacy proof moet zijn.

Ga je slordig om met de persoonsgegevens binnen je organisatie, dan loop je het risico dat de AP hierover een klacht ontvangt. Voorzitter van de AP Aleid Wolfsen heeft immers bij de invoering van de AVG al aangegeven dat zij als toezichthouder de nieuwe wet streng zullen handhaven. Om boetes, maar ook imagoschade te voorkomen, is het juist voor MKB-ondernemers belangrijk om het overtreden van de AVG te voorkomen.

AVG-boetes lopen uiteen

Inmiddels zijn er binnen de Europese Unie al verschillende boetes uitgedeeld. Opvallend hierbij is dat het boetebedrag flink uiteen loopt. Zo ontving een Oostenrijks wedkantoor een boete van nog geen 5.000 euro, maar kreeg een ziekenhuis in Portugal een boete van 400.000 euro gepresenteerd.

In het eerste geval viel het boetebedrag lager uit, doordat er rekening werd gehouden met de financiële draagkracht van de overtreder. Hieruit blijkt ook, dat de boetes voor het overtreden van de AVG vooral als waarschuwing moeten worden gezien. Het doel is om bedrijven hun werkwijze te laten aanpassen en niet om hen financieel zo hard mogelijk te treffen.

Is jouw onderneming privacy proof? Doe de gratis AVG Risico Scan

Dit betekent uiteraard niet dat je als ondernemer de AVG wel met een korreltje zout kunt nemen. Je moet er altijd voor zorgen dat jouw bedrijf voldoet aan de richtlijnen van de AVG. Wil je weten of je onderneming privacy proof is? Vul dan geheel vrijblijvend AVG Risico Scan in en zie waar zich mogelijk nog knelpunten bevinden binnen jouw organisatie.

Start de gratis AVG Risico Scan »