Nieuws & Blogs

Uitspraak Hoge Raad: mogelijke gevolgen voor jouw voorlopige aanslag inkomstenbelasting

|

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Dit kan gevolgen hebben voor jouw voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022. Mogelijk heb je hierover onlangs een brief ontvangen van de Belastingdienst of ontvang je deze nog op korte termijn.

De voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 zullen worden opgelegd volgens het nu nog geldende wettelijke box 3 stelsel. Hierdoor kan de te betalen voorlopige aanslag voor jou te hoog zijn als je een box 3 inkomen hebt. Ook kan een eventueel terug te ontvangen bedrag op de voorlopige aanslag daardoor te laag zijn vastgesteld. De voorlopige aanslagen van 2022 van personen met een inkomen uit box 3 zullen later bij de definitieve aanslag worden hersteld (nadat je in 2023 aangifte hebt gedaan over het jaar 2022). Je hoeft hiervoor zelf nu dus geen actie te ondernemen.

Invorderingspauze

De Belastingdienst voert een invorderingspauze in als je de voorlopige aanslag 2022 (gedeeltelijk) niet betaalt omdat je van mening bent dat deze te hoog is vastgesteld. Dit betekent dat er geen invorderingsmaatregelen, zoals het versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen, worden genomen als de voorlopige aanslag 2022 (gedeeltelijk) niet wordt betaald. Tijdens de invorderingspauze wordt bekeken of er daadwerkelijk sprake is van een box 3 inkomen. Als je geen inkomen uit box 3 hebt, wordt de invorderingspauze beëindigd. Je krijgt dan een brief over de te betalen termijnen. Als je wel een inkomen uit box 3 hebt, blijft de invorderingspauze gelden. Je ontvangt dan een brief met informatie over deze invorderingspauze en hoe wordt omgegaan met de invorderingsrente.

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Heb je vragen over de gevolgen van deze uitspraak voor jouw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting? Dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met onze fiscalisten Lonneke Voermans-Peters of Alois Brandsma van Bol Adviseurs.  Zij helpen je graag verder!

Lonneke Voermans-Peters LR - C

Lonneke Voermans-Peters
l.voermans-peters@boladviseurs.nl
088 - 1211 361

Alois Brandsma LR - C

Alois Brandsma
a.brandsma@boladviseurs.nl
088 - 1211 362