Nieuws & Blogs

Samen een stip op de horizon zetten

|

Of je nu beginnend ondernemer bent, in een groeifase zit of juist wilt gaan afbouwen; het ondernemerschap brengt uitdagingen met zich mee. Bij Bol Adviseurs staan multidisciplinaire teams klaar om met ondernemers mee te denken en samen een stip op de horizon te zetten.
“Als Bol Adviseurs hanteren we de slogan ‘Ondernemers in topvorm brengen’, en dat is wat wij met onze multidisciplinaire aanpak beogen”, vertelt registeraccountant Chiel van Haren, die per 1 januari tevens als partner is toegetreden tot de directie van het advieskantoor.

“In een groeiend bedrijf is het vaak een uitdaging om de omzetgroei af te stemmen op de groei van de interne organisatie of het benodigde werkkapitaal. Tegelijkertijd, wanneer een ondernemer overweegt af te bouwen, moet hij of zij nadenken over de overdracht van zeggenschap en operationele leiding. Samen met de ondernemer analyseren we in welke fase de ondernemer zich precies bevindt, welke koers hij of zij wil varen, en welke oplossingen deze voor ogen heeft. Heeft een ondernemer groeiambities, dan kijken we bijvoorbeeld samen welke innovaties er toegepast kunnen worden of op welke klanten en markten de ondernemer zich het beste kan richten. Cijfermatige inzichten spelen daarbij een belangrijke rol. Daarbij kijken we niet zozeer naar zaken zoals de totaalomzet, maar eerder naar de verschillende onderdelen van het bedrijf waar potentieel zit. Dit kan leiden tot rendementsverbetering als je naar de omzet en de kosten per klant of per product kijkt en die vertaalt in kpi’s. Ook kijken we wat bepaalde doelen betekenen voor de interne organisatie. Op basis van die waardevolle inzichten kan de ondernemer gedegen keuzes maken.”

 

Werken op basis van acties

Op basis van deze bevindingen bepalen wij samen met de ondernemer de prioriteiten en zetten deze in een actielijst. “Op deze lijst staan de besproken zaken vermeld met de acties die de ondernemer gaat oppakken om de juiste koers te houden én om zijn of haar werknemers te informeren. Dit actieplan kan alleen tot succes leiden, als de ondernemer dit samen doet met zijn team. Na een periode blikken we samen met de ondernemer terug. Het is mooi om te zien als een onderneming hele mooie stappen heeft gezet.