Nieuws & Blogs

Voldoe voor 1 december aan rapportageplicht energiebesparing

|

Gebruik jij als ondernemer op een locatie jaarlijks minstens 50.000 kWh aan elektra en/of minstens 25.000 m3 gas, dan heb jij de wettelijke plicht energie te besparen. Uiterlijk op
1 december a.s. moet jij de RVO rapporteren over de maatregelen die jij getroffen hebt.


Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht betekent dat jij als zogenaamde ‘grootverbruiker’ verplicht bent energiebesparende maatregelen te treffen. Dit geldt voor zowel maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder als voor maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder die geen energie besparen maar die wel de uitstoot van CO2 reduceren.

Naast het uitvoeren van bovengenoemde maatregelen kun jij er ook voor kiezen om álle maatregelen te treffen die volgens de de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) op jouw organisatie van toepassing zijn. Voer jij een maatregel van de EML niet uit, dan moet jij een alternatieve maatregel uitvoeren die minstens evenveel energie bespaart.

Let op!

Momenteel ligt er een wetsvoorstel om de terugverdientijd van vijf jaar naar zeven jaar te brengen. Mocht dit doorgaan, dan zal dit waarschijnlijk vanaf de volgende rapportageronde in 2027 het geval zijn.

 

Rapportageplicht

Jij moet over jouw getroffen energiebesparingsmaatregelen uiterlijk 1 december 2023 rapporteren bij de RVO. Rapporteren doe jij digitaal. Hiervoor heb jij e-Herkenning op niveau eH3 nodig.

Let op!

De energiebesparingsplicht en dus ook de rapportageplicht geldt ook voor ETS-ondernemingen (Emission Trade System), de glastuinbouw en bedrijven die over een omgevingsvergunning milieu dienen te beschikken.

 

Rapportage onderzoeksplicht ook vóór 1 december indienen

Wordt er op een locatie van jouw bedrijf jaarlijks 10 miljoen kWh elektra of 170.000 m3 aardgas of meer verbruikt, dan geldt voor jouw bedrijf mogelijk ook een onderzoeksplicht inzake energiebesparing. Of jouw bedrijf over de onderzoeksplicht moet rapporteren, is verder afhankelijk van de vraag wie de milieuregels voor de milieubelastende activiteiten van jouw bedrijf bepaalt. Deze onderzoeksplicht betekent dat jij iedere vier jaar onderzoekt en rapporteert welke energiebesparende maatregelen jij binnen jouw bedrijf moet treffen.

Let op!

Ook deze rapportage dien jij uiterlijk 1 december 2023 bij de RVO aan te leveren.

 

 

Let op!

Jij moet zelf de rapportage indienen. Jij kunt de rapportage alleen uitbesteden aan een intermediair, als jij deze machtigt dit voor jou te doen. (Via e-Herkenning)

 

Energiebesparing in vogelvlucht

Bron: rvo.nl


Onze specialisten staan voor je klaar!

Meer informatie over alle maatregelen vind je op RVO.nl en Deb.nl.  Je kunt uiteraard ook contact met ons opnemen. Wij adviseren jou graag.