Nieuws & Blogs

Nog snel een studie doen?

|

Als je overweegt een studie te volgen om je carrièrekansen te vergroten, dan is het misschien raadzaam om haast te maken. De regeling voor de studiekosten loopt dit jaar immers af en het kan zijn dat de nieuwe minder voordelig is.

Op 1 maart 2022 treedt de STAP in werking. De afkorting staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. De gedachte is dat je je door scholing verder ontwikkelt, waardoor je een sterkere positie op de arbeidsmarkt verwerft. De kans is groter dat je een nieuwe baan vindt of de huidige houdt. Werknemers die bijvoorbeeld hun job verliezen door automatisering, digitalisering of de coronacrisis kunnen om- of bijgeschoold worden. Dat geldt ook voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de bouw. Door omscholing kunnen ze mogelijk van baan wisselen en toch gezond de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Vooral in de zorg, techniek en het onderwijs zijn veel vacatures.

Aantrekkelijk

Wat de regeling aantrekkelijk maakt, is dat het een subsidie is. Dat betekent dat je het geld krijgt en niet terug hoeft te betalen. Zowel werklozen als werknemers kunnen die subsidie aanvragen vanaf 1 maart 2022. Het gaat om maximaal duizend euro per persoon per jaar. De overheid stelt genoeg geld beschikbaar om 200.000 tot 300.000 mensen per jaar een scholingsactiviteit te laten volgen. De activiteit moet overigens wel voorkomen in een register dat nog moet worden opgesteld, anders heb je pech. De regeling komt in de plaats van de fiscale aftrek van studiekosten. Die aftrek eindigt 31 december 2021. De overheid wijst erop dat de mensen die scholing het hardst nodig hebben, te weinig gebruikmaken van de huidige studiekostenregeling. Als voorbeelden geeft ze werklozen, flexwerkers en mensen met beroepen waar weinig vraag naar is. Of mensen die het geld niet hebben om zich te scholen.

Niet aftrekbaar

De huidige regeling houdt in dat je maximaal 15.000 euro per jaar als studiekosten mag aftrekken. Er geldt wel een drempel: de eerste 250 euro zijn niet aftrekbaar. Een rekenvoorbeeld. We gaan uit van een cursus van 7000 euro per jaar. Minus drempelbedrag is dat 6750 euro. Als je belastingtarief 37,10 procent (tot een jaar inkomen van 68.508 euro) is, mag je 2505 euro aftrekken van je inkomstenbelasting. Als je in het hoge tarief van 49,50 procent (vanaf 68.508 euro) valt, is het voordeel 3342 euro. Voor een korte, goedkope cursus is de nieuwe regeling interessant, maar voor een opleiding heb je waarschijnlijk meer aan de oude regeling. Als je van plan bent een studie of opleiding te volgen, kun je wellicht het best dit jaar nog starten. Het heeft er alle schijn van dat sprake is van een bezuiniging als je beide regelingen naast elkaar legt. Bovendien: mensen die uit geldgebrek geen bijscholing kunnen volgen, zullen met een subsidie van duizend euro per jaar ook weinig opschieten. Als de opleiding duurder is, moeten ze de rest zelf betalen. Daar komt bij dat werkgevers in sectoren waar een groot tekort aan personeel is, de omscholing vaak gratis aanbieden. Inclusief
baangarantie.

Bron: De Limburger