Nieuws & Blogs

Is jouw bedrijf voorbereid op deze vier bedrijfsrisico’s?

|

Nagenoeg alle bedrijven hebben een calamiteitenplan. Verstandig, al hoeft daar in de meeste gevallen gelukkig geen beroep op te worden gedaan. Wel krijgt één op de drie ondernemers van een familiebedrijf in een periode van tien jaar te maken met een persoonlijke noodsituatie, zoals een overlijden, arbeidsongeschiktheid of een echtscheiding. En daar zijn ze vaak niet goed op voorbereid.

Persoonlijke noodsituaties bij familiebedrijven worden vaak samengevat met de afkorting OASE. Dit staat voor:

  • Overlijden
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Stoppen met werken
  • Echtscheiding

In dit rijtje is ‘Stoppen met werken’ niet zozeer een bedrijfsrisico, maar vaak het gevolg van een noodsituatie of een vrijwillige keuze van de ondernemer, bijvoorbeeld bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Uit onderzoek blijkt dat 18 procent van de ondernemers – door een noodsituatie – niet vrijwillig stopt met werken. 

Bedrijfscontinuïteit in gevaar

In tweederde van de gevallen is anticipatie op persoonlijke noodsituaties – die ervoor zorgen dat noodopvolging nodig is – niet goed geregeld. Dit kan de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Om een voorbeeld te noemen: het (tijdelijk) wegvallen van de eigenaar/directeur heeft consequenties voor de leiding, het eigendom en de zeggenschap in het familiebedrijf. Daar komt nog bij dat bij familiebedrijven de kennis en expertise vaak alleen in het hoofd van de ondernemer zit. Daarom is het slim dit tijdig te delen met je opvolger of andere mensen in je bedrijf.

Afspraken vastleggen

Mocht in een noodsituatie tijdelijk het stokje overgenomen moeten worden, dan moet duidelijk zijn wie dit gaat doen en moeten alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn. Daarom moeten de afspraken die worden gemaakt over leiding, eigendom en zeggenschap worden vastgelegd. Dit voorkomt discussies. Geschikte documenten hiervoor zijn bijvoorbeeld een NoodOpvolgingsPlan, familiestatuut, bestuursreglement, aandeelhoudersovereenkomst, testament en echtscheidingsconvenant.

Goed communiceren

Het is belangrijk dat de afspraken die gelden bij een noodsituatie vooraf al bekend zijn bij de betrokken partijen. Dit is essentieel voor een goede participatie. Denk hierbij aan de partner, andere directieleden of eigenaren, familieleden, adviseurs en management. Daarnaast is het belangrijk in geval van een noodsituatie de werknemers te informeren over de gang van zaken. Heldere communicatie leidt in de meeste gevallen tot (meer) begrip

OASE-Check

Aangezien het zo belangrijk is goed te kunnen anticiperen op persoonlijke noodsituaties, nemen wij in de Exit Planning van een ondernemer ook altijd de OASE-check mee. Zowel de overdragende ondernemer als de opvolger dient deze check te doen. Je weet immers nooit wanneer je met een persoonlijke noodsituatie te maken krijgt.

Meer weten over Exit Planning?

Wil je weten wat Exit Planning precies inhoudt en hoe dit je als ondernemer kan helpen bij het plannen van je pensioen? Download onze XPEDITIE -brochure om te zien hoe het traject er precies uitziet. 

New call-to-action