Nieuws & Blogs

De waarde van een bedrijfswaardering

|

Als onze Corporate Finance specialisten de waarde van jouw bedrijf in kaart mogen brengen, zullen zij eerst in een gesprek jouw persoonlijke situatie analyseren. Welke reden heb je bijvoorbeeld voor de verkoop? Wat verwacht je van de verkoop? Waar moet de verkoop toe leiden? Vervolgens voeren we een financiële analyse uit. Hierbij maken we op basis van de historische gegevens een inschatting van de toekomstige resultaten.

Wanneer is een waardebepaling nog meer zinvol?

Een bedrijfswaardering kan plaatsvinden in verschillende levensfasen van jouw onderneming. In de volgende situaties is een bedrijfswaardering van belang:

  • verkoop van jouw onderneming;
  • voornemen om te fuseren;
  • wanneer je zelf een ander bedrijf wilt overnemen;
  • wanneer een onderneming in een andere onderneming wordt ingebracht;
  • bij bepaalde juridische geschillen;
  • bij echtscheiding;
  • bij impairment