Nieuws & Blogs

Business Intelligence: van inzicht tot actie

|

Business Intelligence op de juiste manier inzetten in je onderneming, dat is niet zondermeer een gevalletje ‘appeltje, eitje’. Gelukkig hoef je zelf het wiel niet uit te vinden. Wij hebben namelijk een helder 10-stappenplan ontwikkeld en nemen je graag aan de hand bij het doorlopen van het complete implementatieproces.

In deze blog diepen we niet alle tien de stappen uit, maar we vatten wel alvast voor je samen hoe je met dit plan stap voor stap aan de slag gaat met Business Intelligence: van inzicht tot actie!
In hoofdlijnen kunnen we het implementeren van Business Intelligence onderverdelen in vier fases:

- Data verzamelen
- KPI’s vaststellen
- Data analyseren
- Actie ondernemen

Inzicht in gegevens

Allereerst bekijken we welke informatie er binnen de onderneming beschikbaar is en hoe we deze kunnen verzamelen. Ook brengen we de kwaliteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de beschikbare data in kaart. Vervolgens maken we een ruwe schets van de gewenste uitkomsten van de inzet van Business Intelligence. We noemen dit ook wel de ‘proof of concept’ fase. Deze fase vormt namelijk het bewijs dat BI werkt voor de onderneming!

Strategie bepalen en doelen stellen

Om Business Intelligence goed in te kunnen zetten, moet eerst de strategie van de onderneming duidelijk zijn. Welke doelen wil je als ondernemer behalen? Deze Key Performance Indicators (KPI’s) gebruiken we om de BI-tool dusdanig in te richten dat snel en efficiënt de gewenste informatie inzichtelijk is.

Aan de slag met het analyseren van data

In onze BIQ-tool kun je automatisch de gewenste rapportages voor iedere KPI genereren. Zo is in één oogopslag duidelijk wat er wel en wat er niet goed gaat binnen je onderneming en kun je patronen ontdekken. Zo weet je precies hoe trends zich ontwikkelen.

Stappen zetten ter verbetering van de bedrijfsvoering

Dankzij de data analyses krijg je inzichten in de verbeterpunten van je bedrijf. Het is belangrijk deze tijdens MT- en werkoverleggen op tafel te leggen en er ook concreet mee aan de slag te gaan. Wat moet er veranderen om de bedrijfsvoering naar een hoger plan te tillen en bijvoorbeeld de omzet en het rendement te laten groeien? Het is belangrijk dat de inzichten niet alleen ter kennisgeving worden aangenomen, maar dat er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Als het nodig is, fungeren wij hierbij als sparringpartner.

Meer weten over het 10-stappenplan?

Heb je nu al een goed gevoel bij ons stappenplan en wil je hier meer over weten? Vraag dan onze gratis BI demo aan. Op deze manier ervaar je wat je kunt bereiken met data en Business Intelligence. 

New call-to-action