Nieuws & Blogs

Brexit: dit is er veranderd voor expats en grensoverschrijdend personeel

|

Heb je personeel uit het Verenigd Koninkrijk in dienst in Nederland? Of zet je juist personeel vanuit Nederland in in het Verenigd Koninkrijk? Dan veranderen er als gevolg van de Brexit mogelijk een aantal zaken voor jou. In dit artikel zetten we de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Personeel uit het VK in dienst in NL

Bedrijven die personeel uit het Verenigd Koninkrijk in dienst hebben in Nederland, krijgen op het gebied van Sociale zekerheid en immigratie met het volgende te maken:

Sociale zekerheid / A1

De regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid blijven ook na 31 december 2020 van toepassing als sprake is van een bestaande situatie, zolang de werknemer ononderbroken in de bestaande situatie blijft tot en met 31 december 2020.

Voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2021, geldt de regeling uit de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK. Deze overeenkomst moet nog worden geratificeerd door de EU, maar wordt voorlopig al wel toegepast. Voor werknemers zijn de regels komen grotendeels overeen met de regels uit verordening 883/2004. Een belangrijk verschil is echter dat de regels voor gedetacheerde werknemers alleen van toepassing zijn bij wijze van overgangsregeling (maximaal 15 jaar) en alleen indien de betrokken lidstaat ervoor kiest om die overgangsregeling te hanteren. De verwachting is dat Nederland hiervoor zal kiezen, maar er is nog geen officieel standpunt van Nederland bekend.

Immigratie

Britse onderdanen die in Nederland wonen, moeten een (nieuw) verblijfsdocument aanvragen. Afhankelijk van wanneer zij in Nederland aankomen en hoelang zij hier wonen, gelden andere bepalingen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een overzicht gegeven van wat de werknemer moet doen om zijn verblijf na de Brexit te regelen. Dit overzicht is hier te vinden op de website van de IND.

Britse onderdanen die momenteel als grensarbeider in Nederland werken, moeten een aanvraag indienen voor een ‘document Grensarbeider’. Informatie over de voorwaarden, procedure en een link naar de online applicatie vind je op de website van de IND.

VK-onderdanen die 1 januari 2021 een nieuwe opdracht in Nederland in Nederland starten, hebben in de meeste gevallen een verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning nodig. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden afhankelijk van de concrete situatie. Raadpleeg een emigratiespecialist om te bepalen wat voor jou de meest geschikte optie is.

EU-personeel in dienst in het VK

Bedrijven die personeel uit de Europese Unie inzetten in het Verenigd Koninkrijk, krijgen op het gebied van Sociale zekerheid en immigratie met het volgende te maken:

Sociale zekerheid / A1

De regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid blijven ook na 31 december 2020 van toepassing als sprake is van een bestaande situatie zolang de werknemer ononderbroken in de bestaande situatie blijft tot en met 31 december 2020.

Voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2021, geldt de regeling uit de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK. Deze overeenkomst moet nog worden geratificeerd door de EU, maar wordt voorlopig al wel toegepast. Voor werknemers zijn de regels komen grotendeels overeen met de regels uit verordening 883/2004. Een belangrijk verschil is echter dat de regels voor gedetacheerde werknemers alleen van toepassing zijn bij wijze van overgangsregeling (maximaal 15 jaar) en alleen indien de betrokken lidstaat ervoor kiest om die overgangsregeling te hanteren. De verwachting is dat Nederland hiervoor zal kiezen, maar er is nog geen officieel standpunt van Nederland bekend.

Immigratie

Heb je werknemers in dienst met ten minste vijf jaar ononderbroken legaal verblijf in het VK, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige? Deze werknemers kunnen een permanente verblijfsvergunning aanvragen.

Niet-VK werknemers (en hun gezinnen) die momenteel minder dan vijf jaar in het VK hebben gewoond, moeten een aanvraag indienen voor het EU Settlement Scheme om na 30 juni 2021 in het VK te blijven wonen. Hoewel dit verplichtingen voor werknemers en niet van werkgevers zijn, raden wij aan om deze regels met de betrokken werknemers te bespreken, om een voortgezette dienstbetrekking te garanderen.

Niet-VK werknemers die voor 31 december 2020 als grensarbeider zijn gaan werken in het VK moeten vanaf 1 juli 2021 in het bezit zijn van een geldige grensarbeidersvergunning. Deze kunnen zij gratis aanvragen in Engeland.

Niet-VK werknemers die je voor het eerst inzet in het VK vanaf 1 januari 2021 hebben een vergunning nodig. Om in het nieuwe op punten gebaseerde immigratiesysteem een werknemer aan te werven moet je een zogenaamde sponsorvergunning hebben. Vraag dus een sponsorvergunning aan als je na 1 januari 2021 niet-VK werknemers wilt aannemen in het VK.

Heeft jouw bedrijf al een een sponsorvergunning? Dan is dit is een goed moment om te controleren of je met deze vergunning door kunt gaan met het werven van niet-VK werknemers vanaf 2021. Controleer daarom of je beschikt over voldoende sponsorship certificates, of de vergunning in het bezit is van de juiste rechtspersoon en of alle gegevens up-to-date zijn.

Deskundige ondersteuning waar nodig

De Brexit zorgt ongetwijfeld voor nieuwe uitdagingen en roept veel vragen op. Bij Bol Adviseurs staan onze ervaren internationale personeelsadviseurs klaar om je te helpen jouw situatie te analyseren en je te voorzien van al het advies en ondersteuning die je nodig hebt. Neem vandaag nog contact op met ons team via onderstaand contactformulier.