Nieuws & Blogs

Als ondernemer je kennis overdragen tijdens een bedrijfsoverdracht – zo pak je dit aan!

|

Een bedrijfsoverdracht is niet niets. Je staat op het punt om het bedrijf waar je zo veel tijd en energie in hebt gestoken, over te dragen aan een ander. Dat je hierbij niet over een nacht ijs gaat, spreekt voor zich. Daarom wil je dat je opvolger precies weet wat er speelt binnen je bedrijf. Je kunt hem of haar de praktijk laten ervaren, maar het liefst zou je je opvolger een kijkje in jouw hoofd gunnen. Want daar zit alle kennis die je in de loop der jaren hebt vergaard. Kennis die je graag wilt delen met je opvolger. Maar waar begin je?

Valkuilen bij kennisoverdracht

Bij Bol Adviseurs begeleiden wij regelmatig ondernemers die hun bedrijf willen overdragen. Soms is er sprake van een familiebedrijf waarbij (één van) de kinderen in de voetsporen van een ouder stapt/stappen en weer een andere keer gaat het door een opvolging van buiten de familie. Hoe de situatie ook is, in alle gevallen is de kennisoverdracht onlosmakelijk met de bedrijfsoverdracht verbonden.

In de praktijk merken wij dat juist deze kennisoverdracht op het tweede plan komt. Dit is vaak geen onwil, maar onwetendheid. Men is zich er niet van bewust hoeveel belangrijke kennis je als ondernemer door de jaren heen verzamelt. Dingen die voor jou heel vanzelfsprekend zijn, hoeven dat voor je opvolger niet te zijn.

Daarnaast zien wij dat beide partijen – zowel de ondernemer als de opvolger – te weinig tijd nemen voor een goede kennisoverdracht. Een paar uur ‘de koppen bij elkaar steken’ is zeker niet genoeg. Net als de bedrijfsoverdracht een heel traject is, is de kennisoverdracht dit ook.

De kritieke succesfactor van kennisoverdracht

Voor een succesvolle bedrijfsoverdracht is een goede kennisoverdracht noodzakelijk. Het sleutelwoord is hierbij ‘tijd’. Een opvolger heeft de tijd nodig om het bedrijf goed te leren kennen. Laat je opvolger bijvoorbeeld werken op meerdere afdelingen, zodat hij of zij het bedrijf in breder perspectief gaat zien. Door je opvolger te betrekken bij je bedrijfsvoering, creëer je een solide basis. Én draag je beetje bij beetje je kennis over.

Voorbereiden op een bedrijfsoverdracht

Bij een bedrijfsoverdracht houd je er uiteraard rekening mee dat je opvolger over bepaalde zaken anders kan denken. Ook kan het voorkomen, dat hij of zij als jonge ondernemer nog onzeker is over de verantwoordelijkheden die binnenkort op zijn of haar schouders rusten. Vanuit deze ervaringen in de praktijk, zijn we het Shorttrackprogramma gestart.

De Short Track Ondernemerschap is een compacte en praktische training voor (jonge) ondernemers in het MKB. Aan de hand van verschillende modules kijken de deelnemers naar de theorie en de praktijk van ondernemen – en hoe deze twee zich tot elkaar verhouden. De ideale start voor iemand die op het punt staat een (familie)bedrijf over te nemen!

Is de Short Track Ondernemerschap wellicht ook iets voor jouw opvolger? Lees meer over dit unieke programma in onze flyer of meld hem of haar meteen aan via het online aanmeldformulier.

Meld jouw opvolger aan voor de Short Track Ondernemerschap »