Nieuws & Blogs

AVG: 11 verplichte onderdelen van een verwerkingsovereenkomst

|

Verwerken is een breed begrip. Volgens de AVG gaat het onder andere om: het opslaan, wijzigen, raadplegen, doorzenden, verzamelen, opvragen en vernietigen van persoonsgegevens. Samengevat: alles wat je met persoonsgegevens kunt doen.

Maakt u voor de verwerking van persoonsgegevens binnen uw bedrijf – bijvoorbeeld gegevens van klanten of medewerkers – gebruik van diensten van leveranciers die ook toegang hebben tot deze gegevens? Dan mag u uitsluitend een beroep doen op leveranciers die voldoen aan de vereiste technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen. En bij wie bovendien de bescherming van de rechten van individuen is geborgd.

In het kader van de AVG moeten de afspraken met uw leveranciers over de verwerking van persoonsgegevens worden vastgelegd. Maar wat moet er nu precies in zo’n verwerkersovereenkomst worden vastgelegd? In het whitepaper "AVG: 11 verplichte onderdelen in een verwerkingsovereenkomst" is de verplichte inhoud van een dergelijke overeenkomst uiteengezet. Laat je gegevens achter, download deze gratis publicatie en kom erachter waaruit een verwerkingsovereenkomst dient te bestaan.