AVG Compliancy binnen jouw organisatie

Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Hiermee is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen.

De AVG geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie. Dit is onafhankelijk van of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. Als ondernemer moet je dan ook aan de eisen van de AVG wetgeving voldoen.

De multidisciplinaire aanpak van Bol Adviseurs

Het privacyvraagstuk dat de AVG oproept, is complex en in de praktijk zien wij vaak dat één iemand binnen een bedrijf zich bezig heeft gehouden met de richtlijnen van de AVG. Dit is veelal een incomplete aanpassing en levert een vals gevoel van veiligheid op. Het bedrijf voldoet immers niet volledig aan de AVG wetgeving.

Bol Adviseurs werkt samen met NewDay IT Risk & Assurance Services om jouw bedrijf AVG compliant te maken. Deze dienst: 'AVG Compliancy' kenmerkt zich door een multidisciplinaire benadering waarbij meerdere specialisten samenwerken binnen een speciaal voor jou samengesteld klantteam.

Wij kijken naar welke kennisdomeinen belangrijk zijn voor de AVG Compliancy
binnen jouw organisatie.
Een klantteam kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Een jurist
  • Een informatiebeveiligingsdeskundigelogo-New-Day-Risk-Services
  • Een ethical hacker
  • Een data-analist
  • Een communicatiedeskundige

Voordelen van een klantteam 

  • Meerdere expertises beschikbaar kunnen stellen
  • Kosten en tijd besparend

AVG Compliancy en jouw organisatie

Riskeer geen imagoschade of een boete!

Het privacy-aspect wordt steeds belangrijker voor veel mensen, onderschat dit dus niet.

Wij kijken graag samen met jou naar de huidige stand van zaken rondom de AVG binnen jouw organisatie. In een persoonlijk adviesgesprek kunnen we uitgebreid ingaan op het onderwerp AVG Compliancy. 

Thijs Peeters

IT Auditor

Persoonlijk advies aanvragen