Information Maturity Scan

Meld je aan voor een persoonlijk adviesgesprek

 

Meten, bepalen en verbeteren

De Information Maturity Scan geeft ons de handvatten om doelgericht en op pragmatische wijze het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging binnen jouw organisatie te kunnen meten, bepalen en verbeteren.

Tijdens deze quick scan worden 69 vragen gesteld, verdeeld over de volgende 15 thema’s:

Bestuur (goverance) Organisatie
Risicobeheer Personeelsbeheer
Configuratiebeheer Incidentbeheer
Wijzigingsbeheer Systeemontwikkeling
Gegevensbeheer Ketenbeheer
Beveiligingsbeheer Fysieke beveiliging
Computer operatie Bedrijfscontinuïteit
Identiteits- en Toegangsbeheer  
Na het uitvoeren van de Information Maturity Scan zijn we in staat om antwoord te geven op de vraag:

‘In hoeverre volstaat het huidige volwassenheidsniveau van informatiebeveiliging voor onze organisatie en de genoemde processen en systemen?’
 

De informatiebeveiliging in kaart gebracht

De resultaten van de Information Maturity Scan ontvang je van ons in een heldere rapportage van bevindingen. In deze eerste rapportage richten wij ons op het evalueren van de ‘opzet’ en het ‘bestaan’ van de informatiebeveiliging binnen je organisatie. Hierbij beoordelen onze specialisten de (bron)documentatie (opzet) en in hoeverre deze zijn weerslag vindt in de praktijk (bestaan).

Afhankelijk van jouw behoefte, kunnen we dieper ingaan op een evaluatie van de ‘werking’. Indien dit gewenst is, worden de getroffen beveiligingsmaatregelen over een nader te specificeren periode geëvalueerd.  

Een Information Maturity Scan binnen jouw organisatie

Door ontwikkelingen op het gebied van IT worden je bedrijfsprocessen steeds afhankelijker van IT. Ga maar eens na: zonder de IT binnen je bedrijf kun je eigenlijk je werkzaamheden niet of nauwelijks nog uitvoeren. Daar hangt echter mee samen dat het inrichten en het beheersen van de informatiebeveiliging ook steeds complexer wordt.

Daarnaast verplicht de AVG je om inzichtelijk te maken op welke manier je maatregelen hebt getroffen om de (persoons)gegevens binnen de organisatie te beveiligen. Om te kunnen voldoen aan de geldende richtlijnen moet een bedrijf een zeker volwassenheidsniveau hebben op het gebied van informatiebeveiliging. Bol Adviseurs helpt je het gewenste niveau te bereiken. De Information Maturity Scan is hier een beproefd hulpmiddel voor. 

Thijs Peeters

IT Auditor

Persoonlijk advies Information Maturity Scan