Bolwerken

Publicatie "Working at" op Asset Faces online

|

De wereld van Assurance is fascinerend. Tenminste, die conclusie trekken we na ons gesprek met drie specialisten van Bol Adviseurs. Waar hun passie vandaan komt? Ze willen vooral een verschil maken. Via controle, begeleiding, advies en gebruikmakend van de nieuwste IT-hulpmiddelen staan ze ondernemers terzijde.

Het Assurance-vak kent vele gezichten, blijkt als we in gesprek gaan met Thijs Peeters (IT-auditor), Daan Reijnen (controleleider) en Robin Vreeswijk (junior assistent-accountant). We vroegen de drie naar hun ervaringen, persoonlijke motivatie en ambitie.

Daan, kun je kort iets over jouw functie vertellen?
“Kort gezegd: als controleleider geef ik ondernemers zekerheid over de cijfers die zijn opgenomen in hun jaarrekening. Denk aan het controleren van de balans en winst- en verliesrekening, de AO-IB, fiscale zaken, sparren met de klant, noem maar op. Het gaat dus om bedrijfsbrede controlewerkzaamheden. Technisch werk, maar wél heel leuk.”

Waarom spreekt dat werk je zo aan?
“Omdat je als het ware een scan maakt van een complete onderneming. Met jouw bevindingen sluit de klant het boekjaar af, maar nog veel meer creëer je een blik op de toekomst. Om dat te doen, moet je je klant kennen, met al zijn processen en systemen. Ook moet je risico’s kunnen inschatten. Op basis van al die zaken bepalen we de volgende stap.”

Thijs, jij bent actief als IT-auditor. Wat houdt dat in?
“We zien dat bedrijfsprocessen steeds meer gedigitaliseerd zijn. Waar je vroeger een map met facturen uit de kast haalde en keek of ze ondertekend waren, duik je tegenwoordig de systemen in. Het is mijn taak om te beoordelen of die digitale processen kloppen, goed zijn ingericht en tot de juiste output leiden.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?
“Ik kijk niet per se naar de juistheid van de cijfers op zich; ik houd me veel meer bezig met de digitale processen achter de cijfers. Ik open als het ware de motorkap en ga daar op onderzoek uit. Welke IT-systemen worden er gebruikt? Wie heeft welke gebruikersrechten? Worden de autorisaties op de juiste manier toegepast? Anders gezegd: ik ga op zoek naar de digitale black box van een bedrijf.”

Waarom is dat belangrijk?
“Via ons werk helpen we de klant volwassener te worden als het gaat om het beheersen van IT-risico’s. Dit heeft veel raakvlakken met thema’s als cyber security, waardoor we onze klanten ook op dat gebied kunnen adviseren. Dat is belangrijk voor de continuïteit en investeringskracht van de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan stakeholders zoals banken of investeerders. Voordat zij investeren, willen ze zeker weten dat de IT-infrastructuur goed is ingeregeld en doeltreffend functioneert.”

“Via ons werk helpen we de klant volwassener te worden
als het gaat om het beheersen van IT-risico’s”

Robin, jij bent het meest recent ingestroomd bij Bol Adviseurs. Wat spreekt jou aan?
“Ik vind het fijn dat ik me in alle richtingen kan ontwikkelen. Op het vwo was ik vooral geïnteresseerd in Management & Organisatie en Economie, ik houd ervan om bezig te zijn met cijfers. Tegelijk is het heel interessant om te zien welke digitale route financiële documenten afleggen. Daarmee ga je dus verder dan het controleren van de output; je gaat ook nadrukkelijk na wat er daarvóór is gebeurd.”

Is dat een vakgebied dat je ambieert?
“Absoluut! Ik ben ingestroomd als assistent accountant op de Assurance-afdeling, maar een rol als IT-auditor zie ik zeker zitten. Dat heb ik ook aangegeven en ik krijg er alle ruimte voor. Ik ben al betrokken bij verschillende IT-projecten, super interessant.”

In hoeverre zijn de accountancy en IT-auditing complementair?
Thijs: “We hebben elkaar onmiskenbaar nodig. Waar de accountant zekerheid geeft over jaarrekeningen, doet de IT-auditor dat op het gebied van de IT-omgeving. Hoe is de kwaliteit van de data? Hoe beheert een bedrijf mogelijke risico’s? Hoe gaan ze om met zaken als wachtwoordbeheer of backup-opslag? Je kunt je voorstellen dat al die zaken elkaar voortdurend beïnvloeden.”

Daan: “Ik neem de IT-audits altijd mee in de adviesgesprekken die ik met de klant voer. Logisch, want om een goede risicoanalyse te maken, moet je ook weten hoe een organisatie op IT-gebied in elkaar zit.”

Thijs, jij hebt je ontwikkeld tot IT-auditor. Was die ruimte er?
“Ik heb hiervoor vele jaren gewerkt als ‘traditionele’ controleleider. Enkele jaren geleden heb ik aangegeven dat ik graag de IT-auditkant wilde ontdekken en gelukkig werd dat vanuit het bedrijf toegejuicht. Inmiddels ben ik nu vier jaar actief als IT-auditor en krijg ik steeds weer ruimte om me verder te ontwikkelen.”

“Wil je je bij Bol Adviseurs ontwikkelen,
dan liggen er meer dan genoeg kansen”

Daan, zie jij dezelfde ontwikkelkansen?
“Zeker. Wil je je bij Bol ontwikkelen, dan liggen er meer dan genoeg kansen, ons bedrijf ziet kennisverbreding als winst. En als het bedrijf een opleiding niet zelf aanbiedt, zijn er vrijwel altijd mogelijkheden om die elders te volgen. Hoewel ik de jaarrekeningcontrole nog steeds het allerleukste vind, volg ik met veel plezier de tweedaagse IT-cursus die Thijs ieder jaar geeft. Je leert er inhoudelijk van, én je wordt bevestigd in de wetenschap dat er IT-specialisten zijn die je kunt inschakelen als het nodig is. Daardoor kan ik me weer beter focussen op mijn eigen werk.”

Tot slot, waarom is jullie branche het verkennen waard?
Robin: “Het mooie van ons vak is dat je niet bij één, maar bij meerdere bedrijven in de keuken kijkt. Daardoor leer je veel over de bedrijven op zich, maar ook over andere bedrijven in dezelfde branche én van de verschillende branches. Daarnaast vervullen we als accountant een soort poortwachtersrol. We hebben een verantwoordelijkheid, waar weer anderen op moeten kunnen bouwen. Dat speelveld vind ik nog steeds heel interessant.”

“Het mooie van ons vak is dat je niet bij één,
maar bij meerdere bedrijven in de keuken kijkt”

Daan en Thijs, zijn jullie het met Robin eens?
Daan: “Ik sluit me er bij aan. Daarnaast vind ik het werken met collega’s een pre. We hebben een enthousiast team en de accountancy is een van de jongste beroepsgroepen. Daarnaast doen we gewoon heel gevarieerd werk: we duiken in de cijfers, maar zijn ook adviseur en sparringpartner voor ondernemers.”

Thijs: “De wereld is in beweging en onze branche ontwikkelt mee. Dan is het logisch dat je zelf ook niet stilstaat. Als je het leuk vindt om mee te groeien met je vak en met de bedrijven om je heen, dan is dit het leukste vakgebied dat er is.”

Bron: Faces online van Asset

 

Lees hier meer over onze assurance afdeling »