Bolwerken

Samenwerken en krachten bundelen: moeilijk, maar de moeite waard

|

Ik moet iets bekennen.

Als ik mijn collega’s van andere afdelingen hoor spreken, klinkt het me soms als Chinees in de oren. Ofwel: onherkenbaar. Ik vermoed dat het omgekeerd ook regelmatig het geval is. Overigens kan ik mijn collega-accountants natuurlijk – gelukkig! – perfect volgen als zij aan het woord zijn. Maar van de ruim 180 medewerkers binnen Bol hebben de meesten een heel ander specialisme dan ikzelf. We delen de passie voor ons werk, maar spreken niet altijd dezelfde taal. Dat blijkt niet altijd handig in de samenwerking.

De meerwaarde van krachten bundelen in de praktijk

Als we binnen Bol het beste resultaat willen bereiken voor onze klanten, dan moeten we een oplossing vinden voor onze interne communicatie-uitdaging. En eerlijk is eerlijk: die oplossing kost inspanning. En lef. Het vraagt om goeie wil. Maar de synergie van multidisciplinaire samenwerking biedt veel toegevoegde waarde voor onze klant, de ondernemer. Het is dus wel de moeite waard. Ik weet zeker dat onze klanten dit kunnen bevestigen.

In dit kader denk ik bijvoorbeeld met trots terug aan een opdracht bij Van den Bosch Transporten waarbij ik de kar heb mogen trekken.

"Vanuit Bol bundelde ik mijn krachten als Registeraccountant en IT-auditor met die van een data-analist en een HRM-adviseur."

Risico’s van veel data

Binnen deze internationale transportonderneming wordt een immense hoeveelheid data gegenereerd en geregistreerd. Het beschikken over veel data kán tot een kennisvoorsprong leiden. Het kan echter ook een bedreiging vormen. Immers: verkeerde interpretatie van data of onbetrouwbaarheid van data kan leiden tot foute beslissingen.

Voor Van den Bosch leveren de geavanceerde boordcomputers in de vrachtwagens een cruciale informatiestroom. De gegevens bieden input voor het nemen van uiteenlopende beslissingen. Daarnaast vormen ze ook de basis voor de verloning van de chauffeurs. Fouten in deze data zorgen dat de loonstroken (en de uitbetaling van de salarissen) niet klopt. Iets dat het management coûte que coûte wil voorkomen. Garantie van de juistheid van de informatie staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst. Zij schakelden Bol Adviseurs in om een oordeel te vellen over het gehele proces van registratie van de data tot de uiteindelijke verloning.

Doorratelen in jargon

Het project had de volledige commitment van de betrokken professionals binnen Van den Bosch. Vanuit Bol bundelde ik mijn krachten als Registeraccountant en IT-auditor met die van een data-analist en een HRM-adviseur. Ieder van ons werkte vanuit zijn eigen vakgebied en kennis om samen het totale informatieproces in kaart te brengen en te analyseren.

Doordat we allemaal het belang van Van den Bosch voorop stelden, konden we over onze eigen grenzen heen kijken. Ik voelde de noodzaak, maar zeker ook de ruimte om door te blijven vragen wanneer ik één van de andere teamleden niet helemaal begreep. Zelf bleef ik ook, zonder irritatie of ergernis, aan mijn collega’s uitleggen wat ik bedoelde. In begrijpelijke taal, indien nodig opnieuw en in andere woorden. Ik besefte dat ik vooral niet moest blijven doorratelen in mijn eigen vaktaal. We namen de tijd voor onderlinge communicatie. Het maken en behouden van de verbinding met elkaar werd vanzelfsprekend.

Van samenwerking tot stoplicht

Het resultaat? We realiseerden een state-of-the-art rapportage voor Van den Bosch. Het management kan daardoor visueel, met behulp van een stoplicht-systeem zien welke processen effectief functioneren en welke juist in bepaalde mate aandacht vereisen. Dit zijn concrete handvatten, waarmee zij een handvat hebben gekregen om meer comfort te hebben over de gegevensstroom en de verloning die daaraan ten grondslag ligt. Met het volle vertrouwen in de informatie. Een tevreden klant dus!

Ik kijk uit naar meer van dit soort projecten waarin ik mijn krachten kan bundelen met collega’s en klanten die het vraagstuk vanuit een heel ander kader benaderen dan ik zelf. Zelf weet ik inmiddels dat ik zo veel meer voor klanten kan betekenen, dan wanneer ik slechts vanuit mijn eigen vakdiscipline werk. Graag wil ik dan ook onze klanten aanmoedigen om diezelfde uitdaging aan te gaan.

Bundel je eigen krachten met de data uit je bedrijf

Waar wij de krachten van collega's binnen Bol bundelden, bundelden we in deze case alle data bij Van Den Bosch tot één rapportage. Door gebruik te maken van Business Intelligence, bundelen we alle data binnen je bedrijf naar bruikbare managementinformatie. Meer weten over Business Intelligence? Download onze whitepaper  EHBI: Eerste hulp bij het effectief inzetten van data voor je bedrijf.

wp-ehbi_thumb (1)Eerste hulp bij het effectief inzetten van data voor je bedrijf

Bundel de data van je bedrijf met Business Intelligence

Download de whitepaper »