Bolwerken

Talent: geen bedrijf kan zonder

|

Wat een kans! Met mijn 28 jaar een bijdrage mogen leveren aan de nieuwe strategie van Bol Adviseurs is natuurlijk bijzonder. In de werkgroep Broedplaats voor Talent werk ik de komende maanden samen met collega’s van verschillende afdelingen. In december presenteren we onze aanbevelingen op het gebied van talentmanagement aan de directie.

Uitzonderlijke aanpak
In onze werkgroep is iedereen enthousiast over het feit dat de directie medewerkers zo actief betrekt bij de organisatiestrategie. Ik denk dat Bol hiermee voor een uitzonderlijke aanpak kiest. Hoe het precies uitpakt, dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Maar los van de concrete aanbevelingen; ik zie dat het in elk geval een perfecte manier is om de band tussen collega’s te versterken.

Je strategie is de overkoepelende aanpak die de directie heeft ingezet. Toch zijn het de medewerkers die - met al hun talenten - deze strategie in de praktijk gaan brengen. Tijdens mijn master Communicatie en Beïnvloeding verdiepte ik me in de relatie tussen draagvlak en communicatie. Daar leerde ik dat het werken met interne werkgroepen draagvlak oplevert. Alleen al daarom zou ik deze werkwijze aanbevelen aan iedere ondernemer die zijn strategie wil aanscherpen.

Van links naar rechts
In de eerste bijeenkomst van onze werkgroep vlogen de oplossingen van links naar rechts over de vergadertafel. Maar waar ga je dan mee aan de slag?

We besloten dat we het eerst eens moesten worden over wat voor Bol de grootste uitdagingen zijn op het gebied van ‘talentmanagement’. Iedereen krijgt nu de gelegenheid om zijn eigen visie hierop te geven. Daarna bepalen we samen wat de grootste gemeenschappelijke deler is. De input is heel divers. Logisch, want we verschillen allemaal in functie, ervaring en leeftijd. Ik denk dat ik veel kan leren van dit proces en ondertussen ook mijn steentje kan bijdragen. Win-win!

Op zoek naar de succesformule
We hebben gebrainstormd: Wat is talent? Hoe herken je het? Hoe kun je het ontwikkelen? En hoe kun je het behouden? Iedereen denkt daar verschillend over. Eén invalshoek belicht de externe kant van talentmanagement: hoe word je als werkgever aantrekkelijk voor talentvolle werkzoekenden? Een groeiende organisatie heeft immers ook aanwas nodig van nieuwe medewerkers, die zich willen en kunnen ontwikkelen. Een heel andere uitdaging is meer intern gericht: hoe behoud en ontwikkel je talent?

Persoonlijk denk ik dat beide invalshoeken geadresseerd moeten worden. En voor alle twee geldt: je moet én een goed verhaal hebben én zorgen dat je de goede dingen doet. Zo kun je komen tot een succesformule voor in- en doorstroming van talent.

Nieuwsgierig naar het resultaat
Ik verwacht overigens dat we ook input nodig hebben uit de andere werkgroepen. Zo kwam aan de orde dat een betere begeleiding van nieuwe medewerkers goed zou zijn voor Bol. Dit onderwerp raakt ook thema’s die de werkgroep Leiderschap en Communicatie behandelt.

Ik ben reuze benieuwd tot welke aanbevelingen de werkgroepen komen. In elk geval ervaar ik het als een mooie kans om mezelf te ontwikkelen. Zo is deze werkgroep eigenlijk een broedplaats voor mijn eigen talent.