Verandering in het pensioen in eigen beheer

De directeur groot aandeelhouder (DGA) kan pensioen opbouwen via een professioneel pensioenfonds, verzekeraar of in eigen beheer. Vanaf 1 juli 2017 is de mogelijkheid van pensioenopbouw in eigen beheer beëindigd. U staat daarom voor een belangrijke keuze.

Als DGA met een pensioen in eigen beheer heeft u drie mogelijkheden:

  • afkopen met een belastingkorting;
  • omzetten naar een oudedagsverplichting;
  • in stand houden pensioen in eigen beheer.

Let op! Omdat pensioenopbouw in eigen beheer stopt, kunt u vanaf 1 juli 2017 alleen nog extern nieuwe pensioenrechten opbouwen (bijvoorbeeld bij een verzekeraar).

Afkopen met een belastingkorting

U kunt het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer fiscaalvriendelijk met een belastingkorting afkopen. Daarbij wordt de pensioenaanspraak zonder fiscale gevolgen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Deze afgestempelde pensioenaanspraak kunt u vervolgens fiscaal vriendelijk afkopen met een belastingkorting. Deze korting geldt slechts gedurende drie jaar en wordt maximaal verleend over de fiscale (balans)waarde van de pensioenverplichting op 31 december 2015. Over waardestijgingen na die datum wordt geen korting verleend.

In 2017 geldt een belastingkorting van 34,5%. Er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde op 31 december 2015. De waardestijgingen na die datum zijn volledig belast. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%. Verder bent u geen revisierente verschuldigd.

Omzetten naar een oudedagsverplichting

Een andere mogelijkheid is uw opgebouwde pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting. Ook dan vindt eerst zonder fiscale gevolgen de afstempeling van de pensioenaanspraak plaats naar de fiscale (balans)waarde. Deze afgestempelde pensioenaanspraak wordt vervolgens omgezet in een spaarverplichting voor de oude dag. Deze omzetting kan tot uiterlijk 31 december 2019. U houdt het geld en uw aanspraak voor de oude dag dan binnen de bv.

Na omzetting in de oudedagsverplichting is geen verdere opbouw meer mogelijk. Wel mag het oudedagspotje tot uw AOW-leeftijd worden opgerent tegen de marktrente. Bij het bereiken van de pensioendatum ontvangt u vanuit de bv in beginsel gedurende twintig jaar oudedagsuitkeringen. Belastingheffing vindt pas plaats in deze uitkeringsfase.

Tip: U kunt op elk gewenst moment (voor de AOW-datum) de oudedagsverplichting gebruiken voor een externe (bancaire) lijfrente. U mag de oudedagsverplichting ook alsnog afkopen. Doet u dit in 2017, 2018 of 2019, dan profiteert u nog van de belastingkorting. Na 2019 bent u bij afkoop over de volledige oudedagsverplichting loonbelasting en revisierente verschuldigd.

In stand houden pensioen in eigen beheer

U kunt er tot slot ook voor kiezen om niets te doen. In dat geval blijven de huidige regels gelden voor de tot en met 31 december 2016 in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. Uw pensioen in eigen beheer wordt zogezegd ‘bevroren’. Eventuele verschillen tussen de commerciële en fiscale waarde blijven bestaan, evenals de bijbehorende knelpunten en de met uw bv gemaakte afspraken. Er kan vanaf 1 juli 2017 geen verdere opbouw meer plaatsvinden.

Positie partner

De afstempeling en afkoop van uw pensioenaanspraken, dan wel de omzetting hiervan in een oudedagsverplichting, kan niet zonder instemming van uw (ex-)partner. Dit heeft in veel gevallen namelijk ook gevolgen voor zijn of haar pensioenrechten. Omdat uw partner zijn of haar rechten verliest op een deel van het in eigen beheer opgebouwde ouderdomspensioen (partnerpensioen), moet ook worden nagedacht over een mogelijke compensatie. Afhankelijk van het huwelijksgoederenregime is een passende compensatie zelfs geboden, omdat anders sprake kan zijn van een (belaste) schenking. Wat nu precies een passende compensatie is, hangt helemaal af van uw situatie.

Bol Adviseurs helpt u graag!

Bol Adviseurs nodigt u uit voor een kennismakingsgesprek met één van onze pensioenspecialisten Cees Peek of Eddy van der Pol. Zij helpen u bij het maken van de juiste keuze.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.