Stilzwijgende verlenging abonnement niet langer mogelijk

Op 17 april 2012 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

U heeft vast wel eens meegemaakt dat u een abonnement op een tijdschrift of nieuwsblad wilt opzeggen, maar net te laat bent. Het gevolg is dat u er weer een jaar aan vast zit. Dat is nu verleden tijd. Voortaan mag de leverancier het abonnement na de eerste contractperiode nog maar met telkens maximaal drie maanden stilzwijgend verlengen. Tegen het einde van die verlengperiode kunt u opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Wordt het abonnement op een nieuwsblad of tijdschrift met een leveringsfrequentie van minder dan eenmaal per maand stilzwijgend voortgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, dan heeft u een opzegtermijn van maximaal drie maanden. Proefabonnementen eindigen altijd na de afgesproken proeftijd.

Voor lopende abonnementen die zijn aangegaan of stilzwijgend verlengd vóór 1 december 2011 geldt een overgangsregeling van maximaal één jaar.

Let op:
Deze regeling geldt alleen voor u als consument. Sluit u als ondernemer een overeenkomst met een andere ondernemer, dan is stilzwijgende verlenging nog steeds mogelijk.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.