Slapende dienstverbanden: transitievergoeding en compensatieregeling

Op 22 mei 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Nederland kent naar schatting duizenden werknemers met een zogenaamd ‘slapend’ dienstverband. Ze verrichten wegens ziekte al jaren geen werkzaamheden meer, maar staan nog steeds op de payroll. Wanneer werkgevers tot beëindiging van dergelijke dienstverbanden overgaan, zijn zij de transitievergoeding verschuldigd. Sinds kort geldt voor dergelijke gevallen echter een compensatieregeling.

Transitievergoeding

Sinds 2015 hebben werknemers bij ontslag standaard recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding bij ontslag is afhankelijk van het aantal dienstjaren en van de hoogte van het salaris. De vergoeding kan in 2019 maximaal €81.000 bedragen of één jaarsalaris als dat meer is.

Ook bij slapend dienstverband

Ook wanneer een werkgever een zogenaamd slapend dienstverband van een zieke werknemer beëindigt, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. Dit kan aardig in de papieren lopen. Daarom kiezen werkgevers er ook regelmatig voor om de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen. Dit laatste kan tot gevolg hebben dat een werknemer na herstel en het verloop van een langere periode weer aanspraak maakt op zijn eigen functie, die inmiddels ingevuld is door een derde. Dit is dus niet zonder risico.

Compensatie werkgever

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen bij arbeidsongeschiktheid van langer dan twee jaar. Deze regeling heeft terugwerkende kracht naar 1 juli 2015. Werkgevers die vanaf 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de transitievergoeding hebben betaald, moeten de compensatie uiterlijk op 30 september 2020 aanvragen bij het UWV. Voor de nieuwe gevallen na 1 april 2020 geldt dat binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding een beroep op de compensatie moet worden gedaan. Dit zijn vervaltermijnen waar u als werkgever rekening mee moet houden.

Beperkingen compensatie

De compensatieregeling heeft ook beperkingen. Zo wordt er niet meer vergoed dan het bedrag dat de werkgever aan loon heeft uitbetaald aan de werknemer tijdens de periode van 104 weken ziekte. Daarnaast wordt er niet meer vergoed dan de transitievergoeding berekend op het moment van 104 weken. Houdt hier dus rekening mee bij “oude” slapende dienstverbanden.

Tot besluit

Slapende dienstverbanden en de betaling van de transitievergoeding staan de laatste tijd veel in de belangstelling. Voorvraag hierbij is of jij als werkgever een dergelijk dienstverband wenst te beëindigen. Zonder beëindiging is er immers geen aanspraak op de transitievergoeding. Indien je als werkgever niet tot beëindiging overgaat, is het de vraag of jouw werknemer de beëindiging met betaling van de transitievergoeding kan afdwingen. Voor het antwoord op deze vraag is het wachten op een arrest van de Hoge Raad.

Heb je vragen over de transitievergoeding dan wel de compensatieregeling, neem dan contact met ons op.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heb je een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.