Nulurencontract: geen arbeid, geen loon?

Op 23 april 2018 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat per week gewerkt wordt. De werkgever kan de werknemer dus oproepen wanneer het uitkomt. In principe geldt: geen arbeid, geen loon, maar per oproep moet u wel een minimum aantal uren uitbetalen. Hoe zit het nu precies?

Voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben voor minder dan 15 uur per week en waarbij de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, geldt dat de werknemer per oproep, of gewerkte shift, ten minste 3 uur uitbetaald moet krijgen. Deze regelgeving is dus van toepassing bij nuluren contracten.

 

Let op! ook wanneer de oproepkracht per oproep minder dan 3 uur heeft gewerkt, heeft de oproepkracht toch recht op 3 uur loon! Deze regelgeving kan verstrekkende gevolgen hebben zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld

Stel een nulurenkracht wordt ’s ochtends om 08.00 uur opgeroepen voor een shift van 1,5 uur en in de namiddag nogmaals om 16:00 uur voor een shift van 1 uur, dan heeft hij in totaal dus 2,5 uur gewerkt verdeeld over twee oproepen. Op basis van bovenstaande regeling uit het arbeidsrecht kan deze oproepkracht echter aanspraak maken op 6 uur loon. Immers er zijn twee oproepen geweest en de wetgeving schrijft voor dat bij werknemers met wie een arbeidsovereenkomst van minder dan 15 uur per week is overeengekomen waarbij de tijdstippen waarop de arbeid moet worden uitgevoerd niet zijn overeengekomen, er per oproep 3 uur loon moet worden betaald aan de werknemer. Een loonvordering kan een werknemer ook achteraf indienen dus het kan een aanzienlijk risico betekenen.

Tip: Let goed op de omvang van het te verrichten werk en de hoeveelheid werknemers die je daarvoor oproept en/of inroostert. Bij iedere onvolledige shift moet immers per werknemer wel 3 uur worden uitbetaald. Roep oproepkrachten dus per keer tenminste voor 3 uur op.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.