WAB: Uitstel schiftelijkheidsvereiste lage WW-premie

Op 17 december 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Let op update! Werkgevers hadden tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

Op 9 december 2019 heeft minister Koolmans een brief aan de Kamer verstuurd waarin staat vermeld dat hij werkgevers drie maanden extra de tijd geeft om te kunnen voldoen aan de schriftelijkheidsvereiste van de lage WW-premie. Aanleiding voor uitstel was het feit dat niet alle werkgevers het gebruik hebben om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd schriftelijk overeen te komen.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst verplicht

Bij sommige ondernemingen is het bijvoorbeeld gebruikelijk om, als na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, geen nieuwe arbeidsovereenkomst op te maken. In plaats daarvan stuurt de werkgever de werknemer een bevestiging per brief of e-mail dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Om voor deze werknemers de lage WW-premie af te mogen dragen, zal de werkgever alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang – geen oproepovereenkomst – moeten opmaken die door beide partijen is ondertekend. Werkgevers hoeven geen geheel nieuwe arbeidsovereenkomst op te maken. Werkgevers kunnen volstaan met een schriftelijk door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

Vóór 1 juli 2020

Indien u als werkgever gebruik wenst te maken van de lage WW-premie dient u er voor te zorgen dat u vóór 1 juli 2020 beschikt over alle schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang van uw werknemers.

› Download brief minister: uitstel schriftelijkheidsvereiste lage WW-premie

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.