Let op juiste toepassing taxatiewijzer

Op 16 augustus 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van bedrijfspanden, maken gemeentes vaak gebruik van zogenaamde taxatiewijzers. Wees daarbij alert dat de gemeente deze wel goed toepast.

Gebruik van vervangingswaarde

Wettelijk is bepaald dat de WOZ-waarde van een bedrijfsgebouw gelijk is aan de vervangingswaarde als deze hoger is dan de prijs bij verkoop. De vervangingswaarde van een bedrijfspand is de waarde van de grond plus die van de opstallen.

Taxatiewijzers

Bij het berekenen van de vervangingswaarde kunnen gemeentes taxatiewijzers gebruiken. Deze bevatten kengetallen van diverse bedrijfsgebouwen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de technische en functionele veroudering van het pand.

Taxatiewijzers gaan vaak uit van schattingen, bijvoorbeeld over de gebruiksperiode en de restwaarde van een pand.

Let op! De bewijslast dat een WOZ-waarde juist is vastgesteld, ligt bij de gemeente. Je kunt de WOZ-waarde dus met succes aanvechten als deze onvoldoende is onderbouwd.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heb je een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.