Lager salaris dga wegens ziekte?

Op 9 juli 2018 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Als u als dga minder kunt werken als gevolg van een ziekte, kan dit betekenen dat u zich een lager gebruikelijk loon kunt toekennen. Ook de aard van de werkzaamheden is hierbij van belang.

Gebruikelijk loon
Als dga moet u een zogenaamd gebruikelijk loon als salaris opnemen uit uw B.V. Voor het jaar 2018 is het gebruikelijk loon het hoogste bedrag van:

  • minstens 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van uw meest verdienende werknemer
  • € 45.000.

Tip: Als u aannemelijk kunt maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000, mag u van (100% van) dat loon uitgaan. U heeft dan wel de bewijslast.

Adviseur met oogklachten
Onlangs heeft rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de zaak van een dga die in 2011 werd geveld door een oogziekte. Als gevolg hiervan ging hij minder werken en werd het jaar erna zelfs voor 100% afgekeurd.

Lager gebruikelijk loon?
De dga nam het standpunt in dat hij als gevolg van zijn oogziekte een lager gebruikelijk loon op kon nemen. De rechtbank was het daar mee eens, omdat duidelijk werd dat de dga parttime was gaan werken en als gevolg van zijn oogziekte eenvoudiger werkzaamheden uitvoerde.

Parttime werken
De dga stelde dat hij als gevolg van de oogziekte veel minder is gaan werken. Het feit dat de omzet desondanks niet veel was gedaald, kon verklaard worden doordat het werk van de dga deels werd overgenomen door een extra aangetrokken arbeidskracht. De rechtbank vond het daarom aannemelijk dat de dga in 2011 gemiddeld nog maar 20 uur per week heeft gewerkt.

Office manager
De resterende werkzaamheden van de dga waren volgens de rechter vergelijkbaar met die van een officemanager. Dat de dga bevoegd bleef bestuurshandelingen te verrichten deed daaraan volgens de rechtbank niet af. Uitgaande van een jaarsalaris van ongeveer €32.000 voor een gezonde officemanager met een voltijd dienstbetrekking betekende dit dat bij een werkweek van ongeveer 20 uur een gebruikelijk loon van €16.000 passend werd geacht.

Heeft u vragen over de hoogte van het gebruikelijk loon, neem dan contact met ons op.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.