Kleineondernemersregeling verandert in 2020

Op 8 juli 2019 gepubliceerd door Roel Timmermans (Belastingadviseur)

Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemingsregeling (KOR) vervangen door een omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Vanaf dan wordt toepassing van de regeling bepaald op basis van omzet in plaats van te betalen btw.

De KOR is in het leven geroepen om kleine ondernemers tegemoet te komen. Als je aan de voorwaarden voldoet, heb je op dit moment recht op een volledige of gedeeltelijke vermindering van de af te dragen btw. Waarbij je bij een volledige vermindering de Belastingdienst kunt verzoeken om het doen van btw-aangifte stop te zetten. Ook wel een ontheffing van administratieve verplichtingen genoemd.

Vanaf 1 januari 2020 vervalt deze korting op btw en dus de ontheffing van administratieve verplichtingen door de komst van de OVOB. Voldoe je aan de randvoorwaarden en kies je ervoor om de OVOB toe te passen dan is jouw omzet vrijgesteld van btw. De toepassing geldt dan voor drie jaar.

OVOB: de voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de OVOB, wanneer:

  • Je ondernemer bent voor de btw. Dit betekent dat je zelfstandig een beroep of bedrijf beoefent;
  • Je bedrijf in Nederland is gevestigd, of je hebt hier een vaste inrichting voor de btw;
  • Je onder de omzetgrens van €20.000 blijft per kalenderjaar.

In tegenstelling tot de huidige regeling kunnen in de nieuwe regeling naast eenmanszaken of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (zoals de vennootschap onder firma of de maatschap) ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s gebruik maken van de OVOB.

Gevolgen OVOB

Kies je ervoor gebruik te maken van de OVOB, dan betekent dit dat je:

  • geen btw meer in rekening brengt bij jouw klanten en deze dus niet meer vermeldt op facturen;
  • Je de btw die andere ondernemers bij jou in rekening brengen, niet meer kan aftrekken of terugvragen bij de Belastingdienst;
  • Geen btw-aangifte meer hoeft te doen.

Let op: je dient de omzet nog wel bij te houden in je administratie.

Herziening van voorbelasting
Wanneer je ervoor kiest gebruik te maken van de OVOB kan het zijn dat je te maken krijgt met een herziening van de eerder in aftrek gebrachte voorbelasting met betrekking tot investeringsgoederen, zoals onroerende zaken en bepaalde roerende zaken. Dit betekent dat je mogelijk de in aftrek gebrachte btw (deels) terug moet betalen aan de Belastingdienst. Bedraagt het te herziene bedrag in een jaar maximaal €500, dan mag herziening van voorbelasting achterwege blijven.

Tip! Voordat je kiest voor de OVOB is het verstandig om te achterhalen of er sprake is van investeringsgoederen waarop een herzieningstermijn van toepassing is. Zo voorkom je extra kosten. Onze btw-specialisten kunnen je hierbij ondersteunen.

Aanmelden voor de OVOB

Wil je met ingang van 1 januari 2020 gebruik maken van de nieuwe regeling, dan dien je dit vóór 20 november 2019 aan te geven bij de Belastingdienst. Voor meldingen na deze datum is de regeling pas vanaf 1 april 2020 (bij kwaltaalaangifte) of 1 februari 2020 (bij maandaangiften) toepasbaar. Dit moet dan wel uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het betreffende aangiftetijdvak gedaan zijn. Het is niet mogelijk om de OVOB met terugwerkende kracht toe te passen.

Let op! heb je momenteel een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? dan wordt je automatisch aangemeld voor de OVOB door de Belastingdienst en hoef je dus niets te doen.

Wel of niet toepassen - een stroomschema

Onderstaand stroomschema biedt snel inzicht in mogelijke toepassing van de OVOB en welke acties daaruit voort komen. Klik op de afbeelding om te bekijken.

Stel je vraag aan Roel

Heb je een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur Roel dan een bericht.