De wet DBA gaat op de schop

Op 29 juni 2018 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor te veel onzekerheid voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. In plaats daarvan komt er, naar verwachting per 2020, een nieuwe wet die opdrachtgevers en zzp’ers de zekerheid moet geven over de arbeidsrelatie.

Van DBA naar nieuwe wet

Het nieuwe kabinet heeft het plan voor een nieuwe ‘zzp-wet’ aangekondigd in het op dinsdag 10 oktober 2017 gepresenteerde Regeerakkoord. Het kabinet heeft drie categorieën van zzp’ers voor ogen:

  • De zelfstandige die werkt tegen een laag tarief in combinatie met een overeenkomst van langer dan drie maanden dan wel in combinatie met het verrichten van reguliere werkzaamheden. In dat geval is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst. De grens waarbij sprake is van een laag tarief zal ergens liggen tussen de € 15 en € 18 per uur.
  • De zelfstandige die werkt tegen een hoog tarief van meer dan € 75 per uur in combinatie met een overeenkomst korter dan één jaar dan wel in combinatie met het niet verrichten van reguliere werkzaamheden. Het kabinet biedt in dit geval een opt-out. De zzp’er en zijn opdrachtgever komen dan met elkaar overeen dat geen loonheffingen worden ingehouden.
  • De zelfstandige die boven het lage uurtarief zit. Het kabinet wil hiervoor een ‘opdrachtgeversverklaring’ invoeren. Voor die verklaring moet de opdrachtgever een aantal duidelijke vragen beantwoorden over de arbeidsrelatie met de zzp’er. Als daaruit komt dat geen sprake is van een dienstverband, dan heeft de opdrachtgever de zekerheid dat hij geen loonbelasting en premies hoeft in te houden en af te dragen. Uiteraard moeten de vragen dan wel naar waarheid zijn beantwoord. Beoogd is om de vragenlijst in een webmodule aan te bieden.

Hieronder is een schematische weergave opgenomen van de nieuwe plannen:

Tarief Reguliere bedrijfsactiviteiten Niet-reguliere bedrijfsactiviteiten
≤  € 18 Arbeidsovereenkomst ≥ 3 maanden: arbeidsovereenkomst
< 3 maanden: opdrachtgeversverklaring
> € 18 ≤ € 75 Opdrachtgeversverklaring Opdrachtgeversverklaring
> € 75 Maximaal 1 jaar: opt-out
Meer dan 1 jaar: opdrachtgeversverklaring
Opt-out

 

In februari 2018 heeft de staatssecretaris aangegeven dat beoogd wordt nog in 2018 een wetsvoorstel in te dienen over dit onderwerp, zodat inwerkingtreding van de nieuwe wet per 2020 haalbaar wordt. Uit een kamerbrief van 22 juni 2018 blijkt echter dat men nog volop met onderzoek bezig is. Met name de concrete afbakening van de activiteiten en de vragen voor de opdrachtgeversverklaring zijn een struikelblok.

Handhaving

Vanaf 1 juli 2018 worden de handhavingsmogelijkheden van de Belastingdienst uitgebreid. Er zal niet alleen gehandhaafd worden bij fraude en zwendel, maar ook in andere gevallen van kwaadwillendheid. De bewijslast dat sprake is van kwaadwillendheid ligt (uiteraard) bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal op 1 juli 2018 een toezichtsplan publiceren dat invulling geeft aan het toezicht op arbeidsrelaties vanaf 1 juli 2018. De focus zal liggen bij de opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest of die niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.