I.v.m. een landelijke storing bij KPN is Bol Adviseurs op dit moment niet telefonisch bereikbaar. Excuses voor het ongemak.

Btw-tarief definitief verhoogd naar 9%

Op 3 januari 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. In het Belastingplan is opgenomen dat per 1 januari 2019 het verlaagde btw-tarief verhoogd zal worden van 6% naar 9%. Zoals aangekondigd is er geen overgangsregeling van toepassing. Wat betekent dit voor u?

Kasstelsel versus factuurstelsel

Naast het toe te passen btw-tarief, heeft deze wijziging ook gevolgen voor de te voeren administratie (zie hierna bij actiepunten)

Het moment waarop de btw is verschuldigd, bepaalt welk btw-tarief van toepassing is. Hiervoor is van belang of u het kasstelsel of factuurstelsel toepast.

Kasstelsel
Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk goederen of diensten leveren aan particulieren. U bent de btw verschuldigd op het moment dat u de inkomsten heeft ontvangen. Indien u het kasstelsel toepast, dan past u 6% btw-tarief toe op de in 2018 ontvangen vergoedingen. Op de in 2019 ontvangen vergoedingen past u het 9% btw-tarief toe.

Factuurstelsel
Het factuurstelsel geldt voor ondernemers die goederen of diensten leveren aan ondernemers. Of aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn (verenigingen of stichtingen). Indien u het factuurstelsel toepast, dan bepaalt het tijdstip waarop u de factuur uitreikt of uiterlijk had moeten uitreiken (voor de 15e dag volgend op de maand waarin de prestatie is verricht), welk btw-tarief geldt. Heeft u een goed geleverd op 20 december 2018 en reikt u de factuur hiervoor uit op 7 januari 2019, dan is het moment van uitreiken bepalend. In dit voorbeeld is het btw-tarief van 2019 (9%) geldend.

Vooruitbetalingen

Het ministerie van Financiën heeft gemeld geen naheffing te zullen opleggen in de situatie waar in 2018 een vooruitbetaling is gefactureerd voor een prestatie die in 2019 plaatsvindt.

Indien dus bijvoorbeeld in 2018 een vergoeding wordt ontvangen voor een jaarabonnement dat als tijdvak 2018-2019 heeft, dan is over het volledige bedrage het percentage van 6% van toepassing.

Actiepunten

Wij raden u aan om met inwerkingtreding van het nieuwe verhoogde tarief zorg te dragen voor de aanpassing van het volgende:

  • kassasystemen aan (laten) te passen;
  • boekhoudprogramma’s aan te (laten) passen;
  • de inhoud van offertes aan te passen;
  • bij gebruik voor (deels) vrijgestelde prestaties, de inkoop reeds in 2018 te doen
  • de facturen op de juiste wijze uit te reiken ter vermijding van discussie

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.