I.v.m. een landelijke storing bij KPN is Bol Adviseurs op dit moment niet telefonisch bereikbaar. Excuses voor het ongemak.

Bonus of loon, wat is wijsheid?

Op 4 februari 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Doorwerking naar de toekomst

Een salarisverhoging werkt door naar de toekomst. Een bonus niet. Geef je bijvoorbeeld iemand met een brutojaarsalaris van € 30.000 er nu 3% loon bij en volgend jaar weer, dan is het loon in 2020 € 31.827. Geef je nu in plaats van 3% meer loon een bonus en pas volgend jaar weer 3% meer loon, dan bedraagt het loon in 2020 € 30.900.

Let op! Dit verschil werkt ook door naar bijvoorbeeld de premies werknemersverzekering en Zvw.

Toeslagen

Heeft een werknemer recht op één of meer toeslagen, dan werkt een hoger loon ook hierop door. Dit kan betekenen dat de werknemer gekort wordt op zijn toeslag of zelfs zijn toeslag mist. Dit geldt ook voor een bonus, maar alleen in het jaar van uitbetalen. Afhankelijk van de situatie kan een eenmalige bonus daarom voordeliger voor de werknemer en werkgever uitpakken dan een salarisverhoging.

Bonus via werkkostenregeling

Als je de bonus via de werkkostenregeling uitkeert, heeft dat meerdere voordelen. De bonus blijft voor de werknemer onbelast en werkt niet door in zijn toeslagen.

Voor jou blijft de bonus onbelast als je in het jaar in totaal aan al je werknemers niet meer aan vergoedingen en verstrekkingen uitgeeft dan 1,2% van jouw loonsom. Bij overschrijding van deze grens betaal je 80% eindheffing. Dit lijkt veel, maar is vaak voordeliger dan wanneer je hetzelfde bedrag via het loon betaalt.

Let op! Een bonus via de werkkostenregeling mag niet meer dan 30% afwijken van wat gebruikelijk is. Om gesteggel over kleine bedragen te voorkomen, doet de fiscus hierover niet moeilijk als je in totaal in een jaar aan een werknemer niet meer dan € 2.400 uitgeeft aan vergoedingen en verstrekkingen.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heb je een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.