Beperking BTW-vrijstelling voor (para)medische diensten

Op 17 juli 2012 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

De zogenaamde ‘medische BTW-vrijstelling’ is al jarenlang onderwerp van rechtspraak en wetgeving. Tot 1 juli 2009 was de vrijstelling van toepassing, indien aan de volgende voorwaarden werd voldaan:

  1. Het moet gaan om de gezondheidskundige verzorging van de mens.
  2. Door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep.
  3. Waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG.
  4. In de Wet BIG worden de volgende beroepen geregeld:

Arts, apotheker, apothekersassistent, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, gezondheidszorg-psycholoog, heilgymnastmasseur, huidtherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, optometrist, orthoptist, podotherapeut, psychotherapeut, radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant, tandarts, tandprotheticus, verpleegkundige, verloskundige en verzorgende individuele gezondheidszorg.

Per 1 juli 2009 werd de vrijstelling beperkt door de aanvullende voorwaarde, dat ook de betreffende gezondheidskundige verzorging onderdeel zou moeten vormen van een BIG-opleiding. Hierdoor zouden bijvoorbeeld acupunctuurbehandelingen (die behoren immers niet tot een BIG-opleiding) door een huisarts vanaf die datum niet langer zijn vrijgesteld. Anderzijds werd de vrijstelling ook uitgebreid voor de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een (para)medisch beroep, waarvoor regels zijn vastgesteld door de Minister van VWS en welk beroep is vermeld in een speciaal register.

Omdat het hiervoor genoemde VWS-register per 1 juli 2009 nog niet beschikbaar was, heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd, dat de BTW-vrijstelling, zoals deze tot 1 juli 2009 gold, ook nadien mocht worden toegepast. Dit impliceerde derhalve dat zowel de beperking als de uitbreiding van de vrijstelling kwamen te vervallen. Omdat het VWS-register nog steeds niet beschikbaar is, is de wetgeving van voor 1 juli 2009 is ook thans nog steeds van toepassing. De hiervoor genoemde acupunctuurbehandelingen door een huisarts zijn derhalve nog steeds vrijgesteld.

Wetsvoorstel

In het wetsvoorstel Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 wordt een dikke streep door het VWS-register gezet. De oorspronkelijke uitbreiding van de vrijstelling komt hiermee dus te vervallen. De beperking van de vrijstelling tot gezondheidskundige verzorgingen, waarvoor een BIG-opleiding moet zijn gevolgd, staat daarentegen wel in het wetsvoorstel.

Vanaf 1 januari 2013 is medische BTW-vrijstelling derhalve alleen nog maar van toepassing, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het moet gaan om de gezondheidskundige verzorging van de mens.
  2. Door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep.
  3. Die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid, waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG.
  4. Voor zover deze diensten tot het gebied van de deskundigheid van dit beroep behoren en onderdeel vormen van de bedoelde opleiding.

Conclusie

Vanaf 1 januari 2013 zijn derhalve BTW-plichtig:

  • Niet-BIG-beroepsbeoefenaren en
  • BIG-beroepsbeoefenaren, die (para)medische handelingen verrichten, waarvoor ze geen BIG-opleiding hebben gevolgd.

Gevolgen

De (para)medische beroepsbeoefenaren, die niet onder de vrijstelling vallen, zullen met ingang van 1 januari 2013 om uitreiking van aangiftebiljetten moeten vragen en periodiek 21% BTW over hun diensten moeten voldoen. Daar staat tegenover, dat de aan hen in rekening gebrachte BTW (deels) aftrekbaar kan zijn. Uiteraard zijn wij gaarne bereid hierbij van dienst te zijn.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.