Belangrijke aftrekposten voor jouw belastingaangifte

Op 19 maart 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Je moet als ondernemer weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit moet uiterlijk op 30 april. Lukt dit niet, vraag dan tijdig om uitstel. En vergeet onderstaande punten niet mee te nemen of bespreek deze met jouw accountant.

Aftrek hypotheekrente

Heb je een eigen woning, dan is de hypotheekrente over 2018 aftrekbaar tegen maximaal 49,5%.

Aftrek zorgkosten

Zorgkosten die niet gedekt worden door de verzekeraar, kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken. Een deel is niet aftrekbaar, de zogenaamde drempel. Vergeet bij zorgkosten niet de ritten van en naar de zorgverlener, zoals fysiotherapeut. Deze mag je aftrekken tegen de werkelijke kosten. Gebruik je de auto, ga dan uit van jouw kostprijs per kilometer.

Aftrek giften

Giften aan een goed doel (ANBI) zijn aftrekbaar. Er geldt wel een drempel en een plafond, maar als je periodiek hebt geschonken heb je hier geen last van. Je moet jouw schenking dan wel hebben vastgelegd in een zelf of bij de notaris opgestelde akte.

Aftrek AOV-premie

De premie van jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar. Voer de premie niet op bij de winstberekening, anders is de aftrek minder door de mkb-winstvrijstelling. De premie is aftrekbaar als uitgave voor een inkomensvoorziening.

Zelfstandigenaftrek

Als je in 2018 minstens 1.225 uren in jouw bedrijf hebt gewerkt, heb je recht op de zelfstandigenaftrek van € 7.280. Ga bij twijfel na of je het aantal uren wel hebt behaald. Alle gewerkte uren in jouw onderneming tellen mee, dus ook de reistijd naar kantoor of de uren die je hebt besteed aan netwerkbijeenkomsten of het updaten van jouw website.

Optimum gemengde kosten

Gemengde kosten, zoals eten en drinken onderweg op weg naar een klant, zijn voor de IB-ondernemer voor 80% aftrekbaar. Heb je veel gemengde kosten, dan kun je er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500 niet af te trekken. Dit is alleen voordelig als je in 2018 voor meer dan € 22.500 aan gemengde kosten hebt gemaakt.

Oudedagsreserve

Je mag 9,44% van jouw winst met een maximum van € 8.775 in aftrek brengen op de winst en reserveren voor jouw oude dag. Je betaalt over deze ‘spaarpot’ belasting als je stopt met jouw bedrijf. Je mag reserveren, maar het hoeft niet. Reserveren is met name gunstig als je nu in een hoger belastingtarief valt dan wanneer je met jouw bedrijf stopt. Vanwege de dalende tarieven in de toekomst, zal dit vaak het geval zijn.

Meewerkende partner

Heeft jouw partner in 2018 meegewerkt in jouw bedrijf, vergeet dan niet de beloning hiervoor ten laste van de winst te brengen. Heb je jouw partner niets betaald, dan kun je de meewerkaftrek toepassen. Je mag dan een percentage van de winst op de winst in aftrek brengen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren. De meewerkaftrek is bij jouw partner niet belast.

Autokosten

Heb je een auto van de zaak, dan krijg je met de bekende bijtelling te maken. Hier staat tegenover dat je alle autokosten, ook die van privé ritten, ten laste van de winst mag brengen. Rijd je zakelijke ritten met jouw privé auto, dan mag je € 0,19/km ten laste van de winst brengen. Ook de ritten van jouw woning naar de zaak, woon-werkverkeer dus.

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heb je een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.