Ziekte en Overlijden

Het risico op ernstige ziekte en overlijden is een gevoelig onderwerp waar we vaak liever niet te veel bij stil staan. Toch is het – zeker als je ondernemer bent – raadzaam om hier bewust over na te denken. De impact van jouw ziekte of overlijden op je bedrijf en op het vermogen van je gezin kan namelijk enorm groot zijn. Vooruitkijken en anticiperen op deze mogelijkheid kan jouw gezin en je bedrijf enorm veel ellende besparen. Bol Adviseurs kan je helpen om de juiste maatregelen te treffen en afspraken vast te leggen die van kracht worden bij een worstcasescenario. Hierdoor blijven zowel je bedrijf als je gezin gespaard van onnodige extra problemen.