Familie versus Bedrijf

Verhoudingen tussen familieleden kunnen ervoor zorgen dat de juiste koers varen in een familiebedrijf soms buitengewoon ingewikkeld kan zijn.

De experts van Bol Adviseurs doorgronden deze complexiteit en beschikken over de juiste vakkennis, voldoende (emotionele) afstand als ‘derde’ om jou en de andere familieleden te begeleiden. Tegelijkertijd bedenken en realiseren we praktische oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het oprichten van een STAK (Stichting administratiekantoor), waardoor het stemrecht en de deling in de winst losgekoppeld worden. Of aan hulp bij het opstellen van een familiestatuut. Dit is een krachtig instrument om onenigheid in de familie te voorkomen, maar het kan ook lucht geven aan alle betrokkenen wanneer er al (sluimerend of expliciet) conflicten bestaan.

Daarnaast bieden we concrete hulp. Bijvoorbeeld bij het (juridisch) vastleggen van afspraken, zoals bijvoorbeeld aandeelhoudersovereenkomsten, statuten van de vennootschap, testamenten of huwelijkse voorwaarden.