Bedrijfsopvolging

Een bedrijfsoverdracht is vaak een complex traject met (soms lastige) uitdagingen. Dit geldt ook – of misschien zelfs juíst – wanneer je wordt opgevolgd door je kind(eren). Bol Adviseurs beschikt over alle benodigde expertise om jouw bedrijfsopvolging te begeleiden. We hebben aandacht voor en inzicht in wat deze verandering voor jouw eigen rol en je financiële positie betekent en voor de volgende generatie. We helpen je om van daaruit gericht, met een concreet en reëel stappenplan, toe te werken naar de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht.  Sommige zaken moet je namelijk al jaren eerder starten of voorbereiden. Bijvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van bepaalde interessante fiscale faciliteiten. Je moet dus al acties uitzetten ruim voordat je een daadwerkelijke opvolging wilt laten plaatsvinden. Als het moment van overdragen naar de volgende generatie daadwerkelijk daar is, dan begeleiden we jullie natuurlijk bij een goede afwikkeling en het vastleggen van alle afspraken. Een onafhankelijke ‘procesbegeleider’ kan enorm veel problemen voorkomen of tackelen zodra deze aan de oppervlakte komen. Iets dat onderling binnen de familie vaak ingewikkeld is.

Overigens kunnen verschillen tussen generaties altijd een venijnig struikelblok vormen voor een soepele bedrijfsoverdracht. Er spelen vaak verschillende belangen en ideeën en er bestaan vaak (onuitgesproken) gevoeligheden. Een familiestatuut kan dan soms een slimme oplossing zijn. Dit geeft de familie houvast en een kader waarbinnen ieder kan handelen. Dit voorkomt dat onderlinge meningsverschillen de dagelijkse bedrijfsvoering blokkeren.