Organisatie-inrichting

Voor bedrijven in het MKB is het soms lastig om te bepalen hoe ze hun organisatie het best kunnen alignen. In de groei is de huidige verdeling van functies, taken en bevoegdheden vaak organisch ontstaan. Als de tijd verstrijkt, de omgeving verandert en/of de visie of strategie verandert, blijft het lang niet altijd de meest optimale situatie.
De HRM- en organisatieadviseurs van Bol Adviseurs kunnen je helpen om helder te krijgen of taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op de juiste manier zijn verdeeld, ze kunnen helpen bij het maken van functiebeschrijvingen en resultaatgebieden. In het verlengde hiervan kunnen ze samen met jou ook een functionerings- en beoordelingssysteem of een salarishuis ontwikkelen. En mochten verregaande maatregelen noodzakelijk zijn, kunnen ze je ook helpen bij het doorvoeren van reorganisaties.