Informatie en Inzicht

Het beste in je bedrijf naar boven brengen, vraagt om informatie. Zonder inzicht in resultaten, prognoses en prestaties, is het immers moeilijk om (bij) te sturen. Wij kunnen jou helpen bij het verkrijgen, analyseren, interpreteren van en handelen naar actuele en juiste managementinformatie. Zo helpen we ondernemers bijvoorbeeld bij het kiezen van het meest geschikte ERP-pakket. Of we helpen de data uit verschillende systemen aan elkaar te koppelen. We streven naar gebruiksvriendelijke management dashboards. Zo zorgen we dat de benodigde managementrapportages voor jou beschikbaar worden.

Bol kan je ook helpen bij het toepassen van Business Intelligence (BI) in je organisatie en het analyseren van data (incidenteel of periodiek). Daarmee kunnen we je ook prognoses leveren. Maar we helpen je ook met informatie afkomstig van buiten je eigen bedrijf. Bijvoorbeeld met een benchmark van jouw situatie ten opzichte van je branchegenoten, met sectorrapportages, klant- of marktanalyses, haalbaarheidsonderzoeken of een concurrentieanalyse. Kortom: je kunt op de ondersteuning van Bol Adviseurs rekenen wanneer je meer informatie en inzicht wilt om je bedrijf te besturen.