Continuïteit en Risicobeheersing

Voor alle ondernemers, maar in het bijzonder voor ondernemers met een familiebedrijf is continuïteit en het beheersen van risico’s van groot belang. Bol Adviseurs kan je daarbij op verschillende manieren ondersteunen.

Natuurlijk kun je bij ons terecht met vragen over algemeen risk management en verzekeringsvraagstukken. Daarnaast hebben we specialisten in huis op het gebied van IT-gerelateerde vraagstukken en risico’s. Je kunt hen inschakelen bijvoorbeeld bij een IT- outsourcingstraject, de implementatie van ISO 27001 of vragen in het kader van IT- en datasecurity. Onze juridische professionals (met uiteenlopende specialisaties) kunnen je ook helpen bij claims, conflicten, procesvoering, vastlegging en advies.