Audit en Toetsing

Toetsing, audit zekerheid; soms wil de overheid het, soms wil je zelf onafhankelijk weten ‘hoe het zit’. In de brede assurance praktijk van Bol Adviseurs werken deskundige accountants en met de vereiste vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) kunnen we de jaarrekening van controleplichtige bedrijven controleren. Die controle is weliswaar verplicht, maar we zorgen ervoor dat de controleopdracht jouw bedrijf altijd méér oplevert dan alleen een check of je voldoet aan de wetgeving: We benoemen concrete aanknopingspunten om je bedrijf (nog) beter en sterker te maken.

We zien in de praktijk dat mogelijkheden van nieuwe technologische ontwikkelingen – zeker  in combinatie met nieuwe wetgeving – ertoe leiden dat informatiebeveiliging een steeds groter risico vormt voor bedrijven. Dit geldt in het bijzonder voor risico’s in het kader van het beschermen van vertrouwelijke en persoonlijke gegevens. Binnen Bol Adviseurs zijn verschillende deskundigen gespecialiseerd in dit soort thema’s. Aanvullend aan de reguliere financiële controle voeren zij bijvoorbeeld IT Audits uit.