Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Een uitleg op hoofdlijnen
Gedurende de periode van 15 februari 2021 om 12:00 uur tot en met 18 mei 2021 om 17:00 uur kunnen mkb-bedrijven, niet mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers en zzp’ers die als gevolg van de crisismaatregelen rondom het coronavirus minimaal 30% omzetverlies hebben geleden een Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna: TVL) aanvragen van maximaal €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor niet mkb-bedrijven. De TVL Q1 2021 helpt ondernemers in Nederland met het betalen van een deel van hun vaste lasten in de maanden januari, februari en maart 2021 en kan worden aangevraagd door ondernemers uit alle bedrijfssectoren.

Verlengde TVL
De huidige regeling wordt ook wel TVL Q1 2021 genoemd en is een voortzetting van de oorspronkelijke TVL-regeling. Naast de TVL Q1 2021 bestaat de verlengde TVL-regeling ook nog uit TVL Q4 2020 en TVL Q2 2021. Het is niet meer mogelijk om de TVL 1, TVL Q4 2020 en de VLE (Vaste Lasten Evenementenbranche) aan te vragen. Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de TVL 1 dienen deze voor 1 juni 2021 definitief aan te vragen. De TVL Q4 2020 dient vóór 1 juli 2021 definitief te worden aangevraagd. Voor half april 2021 zal het RVO een e-mail versturen met het verzoek tot indiening van de definitieve aanvraag.

Inhoud van deze pagina
› Voorwaarden verlengde TVL-regeling › TVL & verlengde TVL: zo zit het! |  › Aanvraag met eHerkenning |  › Vaststelling TVL 1 | › De 10 meest gestelde ondernemersvragen over de TVL-regeling  |  › Contact met onze specialisten  |  › Gerelateerde artikelen› Contact met het coronacrisisteam

Terug naar CoronadossierContact met onze specialisten

Voorwaarden verlengde TVL-regeling

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis gedurende de periode van TVL Q4 2020, TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021.
 • Het bedrijf heeft minimaal € 1.500 aan vaste lasten in drie maanden. Voor TVL Q1 2021 is die  januari t/m maart 2021 en voor TVL Q2 2021 april t/m juni 2021.Voor zowel TVL Q1 2021 als TVL Q2 2021 gaat het om berekende vaste lasten en niet werkelijke vaste lasten. Voor TVL Q4 2020 gold een minimum van €3.000 aan vaste lasten.
 • De compensatie van de TVL-regeling komt bovenop de bijdrage van de TOGS-regeling. Net als andere subsidies kan de ontvangen TVL-subsidie worden gezien als omzet in de NOW-regeling. Dit leidt tot een lagere subsidievaststelling bij de NOW-regeling.
 • Het bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag het bedrijf in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Daarop zijn enkele uitzonderingen gemaakt.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privé-adres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privé-woning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.3 en ambulante handel.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden.

TVL & verlengde TVL: zo zit het!

Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de TVL-regeling wordt verlengd. De verlengde TVL-regeling bestaat uit drie periodes: TVL Q4 2020, TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021. Deze verlengde TVL-regelingen verschillen op een aantal punten van de oorspronkelijke TVL-regeling. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verschillen:


Opslagen & modules

 1. Voor gesloten eet- en drinkgelegenheden geldt een eenmalige extra subsidie bij de aanvraag van TVL Q4 2020 voor kosten van de voorraad en aanpassingen als gevolg van de nieuwe gedeeltelijke lockdown. Deze extra subsidie is een opslag van 5,6% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. Het maximale bedrag is €20.160,- en komt bovenop de TVL Q4 2020. De extra subsidie geldt voor een de SBI-codes: 56.10.1 (restaurants), 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen etc.), 56.29 (kantines en contractcatering) en 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs etc.). Als de TVL wordt aangevraagd, wordt de HVA-opslag er direct bij opgeteld. De HVA-opslag geldt niet voor TVL Q1 2021.
 2. Non-food detailhandelaars die in aanmerking komen voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 krijgen een opslag bovenop de subsidie: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze opslag bedraagt 5,6% in TVL Q4 2020, en is verhoogd naar 21% in TVL Q1 2021. Het maximale bedrag is €20.160 in TVL Q4 2020 en €300.000 in TVL Q1 2021. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021. Wanneer de TVL wordt aangevraagd, wordt de VGD-opslag er later automatisch aan toegevoegd. Is de hoge vergoeding van de VGD nog niet uitbetaald, dan zal dit naar verwachting eind april worden uitbetaald.
 3. Voor bedrijven in de evenementenbranche geldt een evenementenmodule. Ondernemers in de evenementenbranche die niet in aanmerking komen voor TVL Q4 2020 krijgen extra steun. De evenementenmodule geldt voor zowel TVL Q4 2020 en TVL Q1 2020. De evenementenmodule TVL Q1 2021 gaat op 26 april open en sluit 26 mei 2021 om 17:00 uur.

Aanvraag vanaf 12 april 2021 met eHerkenning niveau 3

Om TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021 aan te vragen en te willen beheren, heeft de ondernemer vanaf 12 april 2021 eHerkenning niveau 3 met de bijbehorende machtiging ‘RVO diensten op eH3’ nodig. Om het niveau te verhogen en de machtiging aan te passen, dient contact op te worden genomen met de eHerkenningsleverancier. Aanvragen met DigiD blijft mogelijk als de ondernemer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Of de ondernemer eHerkenning niveau 3 nodig heeft, hangt dus af van de situatie.

Voor TVL 1 en TVL Q4 2020 blijft het tot 1 juli 2021 mogelijk om in te loggen met eHerkenning niveau 1, 2 of 2+.

Vaststelling TVL

Voor de TVL 1 dient de definitieve vaststelling vóór 1 juni 2021 te worden aangevraagd. Begin januari 2021 wordt door het RVO aan de ondernemer een e-mail met het verzoek tot vaststelling verstuurd. De ondernemer meldt vóór 1 juni 2021 de omzet in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. Bij voorkeur met btw-aangiftes van het 2e en 3e kwartaal van 2020. Binnen 16 weken wordt gereageerd op de definitieve aanvraag. Is het omzetverlies gelijk aan de opgegeven schatting, dan ontvangt de ondernemer de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt de ondernemer minder dan 20% of moet de gehele subsidie terugbetaald worden. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt de ondernemer een hogere subsidie. Het maximum staat in de verlengingsbrief vermeld. Indien er geen bewijsstukken worden ingediend, moet de ontvangen tegemoetkoming terug worden betaald.

De voorwaarden van de TVL 1 zijn overzichtelijk op een rij gezet in het blog “Alles wat je moet weten over de TVL”.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie kan het RVO aanvragen achteraf controleren. Daarbij kan het RVO om extra bewijsmateriaal vragen. Blijkt bij de controle dat er geen recht op subsidie bestaat, dan moet het ontvangen bedrag alsnog worden terugbetaald.

Betalingsregeling

Ondernemers die een deel van het voorschot van de eerste TVL-subsidie dienen terug te betalen krijgen de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen tot 12 maandtermijnen of ruimer indien dat nodig is. Het RVO belt ondernemers waarvan het RVO verwacht dat deze meer dan €20.000 moet terugbetalen om een betalingsregeling aan te bieden, voordat ze een formeel bericht ontvangen. Bedragen onder de €500 worden niet teruggevorderd.

Accountantsproduct

Door de voorgenomen verhoging van het maximum subsidiebedrag en opstellen van de TVL voor grote bedrijven, dus niet-mkb-ondernemingen, wordt de TVL kwetsbaar voor kunstmatige fiscale constructies die oneigenlijk gebruik van de regeling tot doel kunnen hebben. Daarom worden aanvullende controle instrumenten, zoals accountantsproducten, verplicht gesteld bij de vaststelling van de TVL voor alle grote bedrijven en voor mkb-bedrijven bij subsidies boven €125.000. Er zal mogelijk bij de aanvraag een verklaring of een product van een accountant worden gevraagd. Hierbij wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande accountantsproducten uit het gangbare economische verkeer van ondernemingen. Dit wordt in de nog te publiceren regeling verder uitgewerkt.

Publicatieverplichting

De gegevens van de aanvrager van de TVL-subsidie worden op de website van de Europese Commissie gepubliceerd. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin de onderneming actief is, wel/geen MKB’er, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen één jaar na de datum van de verlengingsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

De 10 meest gestelde ondernemersvragen over de verlengde TVL-regeling

Onderstaande vragen zijn op 24-3-2021 geüpdatet

1. Voor wie is de TVL bedoeld?

De subsidie is voor MKB-ondernemers die hun bedrijf vóór 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en door de coronacrisis veel omzet verliezen, waardoor zij in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers uit alle bedrijfssectoren komen voor de TVL Q1 2021 in aanmerking, met uitzondering van krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en instellingen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen. Ook niet MKB-ondernemers, waaronder bedrijven met meer dan 250 werknemers, komen in aanmerking voor de TVL Q 1 2021.

2. Waar en wanneer kan de TVL Q1 2021 worden aangevraagd?

Mkb-bedrijven kunnen de subsidie gedurende de periode van 15 februari 2021 tot en met 18 mei 2021 om 17:00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via deze website. De TVL is één keer aan te vragen voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021.

3. Wanneer kunnen bedrijven met meer dan 250 werknemers de TVL Q1 aanvragen?

Niet-mkb bedrijven, waaronder bedrijven met meer dan 250 medewerkers, komen ook in aanmerking voor TVL Q1 2021. De Europese Commissie heeft voor deze uitbreiding op 15 maart 2021 goedkeuring verleend. Indien de TVL-aanvraag wordt aangevraagd, wordt een afwijzing verstuurd. Het systeem van het RVO is nog niet ingeregeld voor deze aanvragen. Vanaf eind maart 2021 zou het mogelijk zijn om de TVL Q1 2021 aan te vragen.

4. Geldt de eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) ook voor TVL Q1 2021?

Nee, deze opslag geldt alleen voor de TVL Q4 2020. Wel geldt er een VGD-opslag voor non-food detailhandelaars van 21%, voor de reissector 3,4% en 21% opslag voor land- en tuinbouwbedrijven

5. Hoe kan de eenmalige opslag detailhandel worden aangevraagd en hoeveel bedraagt deze opslag?

Non-food detailhandelaars die op de lijst vermeld staan van de geselecteerde SBI-codes en aan de voorwaarden van de TVL Q1 2021 voldoen komen in aanmerking voor één keer een opslag bovenop de subsidie: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze opslag ademt mee met het omzetverlies van de winkelier in de maanden januari, februari en maart 2021 en is 21% van het omzetverlies. Het maximale bedrag is €200.000. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q1 2021.

Wanneer de TVL wordt aangevraagd, wordt de VGD-opslag er later automatisch aan toegevoegd. Op het aanvraagformulier is deze verhoogde opslag nog niet zichtbaar. Op 15 maart 2021 heeft de Europese Commissie goedkeuring verleend voor de verhoging van de VGD-opslag. Deze verhoging dient nog doorgevoerd te worden in het systeem van het RVO. Ondernemers die TVL Q1 2021 al hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. De VGD-opslag wordt automatisch toegevoegd en de ondernemer ontvangt een extra betaling zodra de opslag in het systeem van het RVO is ingeregeld. Verwacht wordt dat deze verhoging eind april 2021 wordt uitbetaald.

De VGD wordt als volgt berekend. TVL = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %

6. Hoe is de TVL geregeld voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche?

Ondernemers in de evenementenbranche komen mogelijk voor het 4e kwartaal van 2020 en/of het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking voor de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE). Deze bedraagt 33,3% van de subsidie TVL juni – september 2020. De VLE Q4 2020 kan worden aangevraagd vanaf 18 februari om 12:00 uur tot en met 18 maart 2021 (17:00 uur). De VLE Q1 2021 gaat op 26 april open en sluit 26 mei 2021 om 17:00 uur.

De VLE is er voor ondernemers uit de evenementenbranche die eerder de TVL juni – september 2020 toegekend kregen maar niet voor TVL Q4 2020 en/of TVL Q1 2021 in aanmerking komen vanwege een te lage referentieomzet in deze kwartalen in het voorafgaande jaar. Alleen als de ondernemer van het RVO een servicebericht per e-mail heeft ontvangen, kan de VLE Q4 2020 aanvragen. Ondernemers die de TVL juni – september 2020 kregen en mogelijk aan de overige voorwaarden voldoen, ontvangen op 18 of 19 februari een servicebericht.

Voor nadere informatie zie de website van het RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vle

7. Hoe wordt de TVL berekend?

 • De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • De berekening van de subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 85%
 • Maximaal 85% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.500 en maximaal €330.000 (niet mkb-bedrijven €400.000).

8. Kan ik een beroep doen op de TVL als mijn berekende vaste lasten per kwartaal minder dan €3.000 bedragen?

Als de ondernemer minder dan €3.000 berekende vaste lasten per kwartaal heeft, kan de TVL Q1 2021 worden aangevraagd. Om meer ondernemers te kunnen helpen, is besloten dat het minimale bedrag voor de berekende vaste lasten omlaag is bijgesteld naar €1.500. Op 15 maart 2021 heeft de Europese Commissie goedkeuring verleend voor verlaging van het bedrag naar €1.500. De ondernemer ontvangt de subsidie als de vaste lasten gelijk of hoger zijn dan €1.500. Als de vaste lasten lager zijn dan €1.500, volgt een afwijzing. Let op: het gaat om de berekende vaste lasten en niet om de werkelijke lasten. Naar verwachting is het vanaf eind maart 2021 mogelijk om een aanvraag TVL Q1 2021 in te dienen bij het RVO. De ondernemer ontvangt de subsidie als de vaste lasten gelijk of hoger zijn dan €1.500. Als de vaste lasten lager zijn dan €1.500, volgt een afwijzing. Let op: het gaat om de berekende vaste lasten en niet om de werkelijke lasten.

9. Kan gebruik worden gemaakt van de TVL Q1 2021 als al gebruik is gemaakt van de TOGS en TVL 1 en TVL Q4 2020?

Ook al heeft de onderneming gebruik gemaakt van de TVL 1, TVL Q4 2020 of de TOGS kan de onderneming gebruikmaken van de TVL Q1 2021. De compensatie van de TVL Q1 2021 gaat over de periode 1 januari tot en met 31 maart 2021 en komt bovenop de bijdrage van de TVL 1, TVL Q4 2020 en TOGS.

10. Kan gebruik worden gemaakt van de NOW én de TVL Q1 2021?

Als ondernemer kan zowel de TVL Q1 2021 als de NOW tranche 4 worden aangevraagd, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL Q1 2021 voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL Q1 2021 heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL Q1 2021 wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt de ondernemer meer subsidie.

Hulp nodig? Onze specialisten staan voor je klaar!

Wil je meer informatie over de TVL of heb je een specifieke vraag die niet in dit artikel terug te vinden is? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Joyce de Graaff of Bas Jeckmans. Zij helpen je graag verder!

Joyce de Graaff: bel: 088 – 1211 443 of Direct contact met Joyce
Bas Jeckmans: bel: 088 – 1211 346 of Direct contact met Bas

 

Meer gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ondernemerschap in het nieuwsoverzicht van het coronadossier. Hier vind je alle nieuwsberichten rondom de steunmaatregelen, interessante blogs van onze specialisten en uitgebreide stappenplannen op een rij! 

› Bekijk het nieuwsoverzicht

Hulp nodig als gevolg van de Coronacrisis?

Het Coronacrisis-team staat voor je klaar!

Je kunt contact opnemen met door het formulier hiernaast in te vullen of via deze pagina van het Coronacrisis-team. Hier kun je dan per thema direct de betreffende specialist benaderen.

Terug naar Coronadossier
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.