Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Een uitleg op hoofdlijnen
Mkb-bedrijven en niet mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers en zzp’ers die als gevolg van de crisismaatregelen rondom het coronavirus minimaal 30% omzetverlies hebben geleden kunnen een Tegemoetkoming Vaste Lasten (hierna: TVL) aanvragen van maximaal €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor niet mkb-bedrijven. De TVL Q3 2021 geldt voor de maanden juli, augustus en september 2021 en kan worden aangevraagd vanaf 31 augustus 2021, 08:00 uur tot en met 26 oktober 2021, 17:00 uur. De voorwaarden voor TVL Q3 2021 zijn gelijk aan die voor TVL Q2 2021. Door het RVO wordt geprobeerd het aanvragen zo eenvoudig mogelijk te maken. Om deze reden wordt in deze video stap voor stap het TVL-aanvraagformulier uitgelegd.

Verlengde TVL
De TVL Q3 2021 is een voortzetting van de oorspronkelijke TVL-regeling. Naast de TVL Q3 2021 bestaat de verlengde TVL-regeling ook nog uit TVL Q4 2020, TVL Q1 2021 en de TVL Q2 2021. Het is niet meer mogelijk om deze aan te vragen. Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de TVL-regelingen dienen ook om vaststelling van deze subsidie te verzoeken. Eerstvolgende vaststelling is TVL Q1 2021. Door het RVO wordt een e-mail verstuurd inzake de vaststelling TVL Q1 2021. Uiterlijk vóór 1 oktober 2021 dient de ondernemer de omzet in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021 te hebben doorgegeven aan het RVO, bij voorkeur met btw-aangiftes van het eerste kwartaal van 2021.

Inhoud van deze pagina
› Voorwaarden verlengde TVL-regeling › TVL & verlengde TVL: zo zit het! |  › Aanvraag met eHerkenning |  › Vaststelling TVL | › De 10 meest gestelde ondernemersvragen over de TVL-regeling  |  › Contact met onze specialisten  |  › Gerelateerde artikelen› Contact met het coronacrisisteam

Terug naar CoronadossierContact met onze specialisten

Voorwaarden verlengde TVL-regeling

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis gedurende de periode van TVL Q4 2020, TVL Q1 2021, TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021.
 • Het bedrijf heeft minimaal € 1.500 aan vaste lasten in drie maanden. Voor TVL Q1 2021 is die periode januari t/m maart 2021, voor TVL Q2 2021 is dat april t/m juni 2021 en voor TVL Q3 2021 is dat juli t/m september 2021. Het gaat om berekende vaste lasten en niet werkelijke vaste lasten. Voor TVL Q4 2020 gold een minimum van €3.000 aan vaste lasten. Voor TVL Q1, Q2 en Q3 2021 geldt een minimum van €1.500 aan vaste lasten.
 • Subsidiepercentage TVL Q1 2021: 85%, TVL Q2 2021: 100%, TVL Q3 2021: 100%.
 • De compensatie van de TVL-regeling komt bovenop de bijdrage van de TOGS-regeling. Net als andere subsidies wordt de ontvangen TVL-subsidie gezien als omzet in de NOW-regeling. Dit leidt tot een lagere subsidievaststelling bij de NOW-regeling. Door een wijziging in de regeling telt echter vanaf NOW 3.0 (tranche 3, Q4 2020) de TVL subsidie niet langer mee als omzet voor de NOW subsidie. Zie verder ook de NOW-regeling.
 • Het bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag het bedrijf in totaal niet meer dan € 1.800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Daarop zijn enkele uitzonderingen gemaakt.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privé-adres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privé-woning en heeft een eigen opgang of toegang.
 • Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.3 en ambulante handel.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden.

TVL & verlengde TVL: zo zit het!

De TVL-regeling is verlengd en bestaat uit vier periodes: TVL Q4 2020, TVL Q1 2021, TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021. Deze verlengde TVL-regelingen verschillen op een aantal punten van elkaar. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verschillen:

*Enkele SBI-codes zijn uitgezonderd voor de TVL. Zie de website van de RVO voor de actuele stand van zaken.

Opslagen & modules

 1. Voor gesloten eet- en drinkgelegenheden geldt een eenmalige extra subsidie bij de aanvraag van TVL Q4 2020 voor kosten van de voorraad en aanpassingen als gevolg van de nieuwe gedeeltelijke lockdown. Deze extra subsidie is een opslag van 5,6% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. Het maximale bedrag is €20.160,- en komt bovenop de TVL Q4 2020. De extra subsidie geldt voor een de SBI-codes: 56.10.1 (restaurants), 56.10.2 (fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen etc.), 56.29 (kantines en contractcatering) en 56.30 (cafés, discotheken, nachtclubs etc.). Als de TVL wordt aangevraagd, wordt de HVA-opslag er direct bij opgeteld. De HVA-opslag geldt niet voor TVL Q1 2021, TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021.
 2. Non-food detailhandelaars die in aanmerking komen voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 krijgen een opslag bovenop de subsidie: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze opslag bedraagt 5,6% in TVL Q4 2020, en is verhoogd naar 21% in TVL Q1 2021. Het maximale bedrag is €20.160 in TVL Q4 2020 en €300.000 in TVL Q1 2021. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021. Wanneer de TVL wordt aangevraagd, wordt de VGD-opslag er later automatisch aan toegevoegd. De VGD-opslag geldt niet voor TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021.
 3. Voor bedrijven in de evenementenbranche geldt een evenementenmodule. Ondernemers in de evenementenbranche die niet in aanmerking komen voor TVL Q4 2020 krijgen extra steun. De evenementenmodule geldt voor zowel TVL Q4 2020 en TVL Q1 2020. De evenementenmodule geldt alleen voor de TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021. Het is niet meer mogelijk om deze aan te vragen.

Aanvragen alleen mogelijk met eHerkenning niveau 3

Om TVL Q1 2021, TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021 aan te vragen en te willen beheren, heeft de ondernemer vanaf 12 april 2021 eHerkenning niveau 3 met de bijbehorende machtiging ‘RVO diensten op eH3’ nodig. Om het niveau te verhogen en de machtiging aan te passen, dient contact op te worden genomen met de eHerkenningsleverancier. Aanvragen met DigiD blijft mogelijk als de ondernemer bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Of de ondernemer eHerkenning niveau 3 nodig heeft, hangt dus af van de situatie.

Vaststelling TVL

De definitieve vaststelling van TVL 1 moest vóór 1 juni 2021 zijn aangevraagd. De voorwaarden van de TVL 1 zijn overzichtelijk op een rij gezet in het blog “Alles wat je moet weten over de TVL”.

Vaststelling TVL Q4 2020, TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021

Voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 en Q2 2021 geldt eveneens dat een verzoek tot definitieve vaststelling moet worden ingediend bij het RVO. De definitieve vaststelling van de TVL Q4 2020 moest voor 3 september 2021 zijn aangevraagd. Het is dus niet meer mogelijk om de definitieve vaststelling van TVL Q4 2020 in te dienen. Voor de TVL Q1 2021 dient de definitieve aanvraag vóór 13 november 2021 en voor TVL Q2 2021 vóór 12 januari 2022 te zijn aangevraagd. In juli 2021 heeft de ondernemer een e-mail van het RVO ontvangen inzake de TVL Q1 2021. Voor TVL Q2 2021 zal het RVO nog een e-mail versturen. De vaststelling geschiedt op vergelijkbare wijze als bij de vaststelling van de eerdere TVL perioden zoals hierboven omschreven.

Controle en handhaving

Tot 5 jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie kan het RVO aanvragen achteraf controleren. Daarbij kan het RVO om extra bewijsmateriaal vragen. Blijkt bij de controle dat er geen recht op subsidie bestaat, dan moet het ontvangen bedrag alsnog worden terugbetaald.

Betalingsregeling

Ondernemers die een deel van het voorschot van de eerste TVL-subsidie dienen terug te betalen krijgen de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen tot 12 maandtermijnen of ruimer indien dat nodig is. Het RVO belt ondernemers waarvan het RVO verwacht dat deze meer dan €20.000 moet terugbetalen om een betalingsregeling aan te bieden, voordat ze een formeel bericht ontvangen. Bedragen onder de €500 worden niet teruggevorderd.

Accountantsproduct

Door de voorgenomen verhoging van het maximum subsidiebedrag en opstellen van de TVL voor grote bedrijven, dus niet-mkb-ondernemingen, wordt de TVL kwetsbaar voor kunstmatige fiscale constructies die oneigenlijk gebruik van de regeling tot doel kunnen hebben. Daarom worden aanvullende controle instrumenten, zoals een accountantsproduct en een derdenverklaring verplicht gesteld bij de vaststelling van de TVL. Is een onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en ontvangt deze een subsidie van €25.000,- of meer, dan is een derdenverklaring nodig. Een onafhankelijke deskundige – een accountant, fiscalist of boekhouder – stelt deze verklaring op.

Ontvangt de ondernemer een subsidie van €125.000 of hoger, dan heeft hij een accountantsproduct nodig. Dit zal gaan gelden voor TVL Q1 2021, TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021. Het accountantsproduct voor de aanvraag TVL Q2 2021 en TVL Q3 2021 is inmiddels goedgekeurd en beschikbaar gesteld. Heeft de ondernemer de aanvraag voor TVL Q2 2021 gedaan zonder een accountantsproduct toe te voegen, dan ontvangt de ondernemer van het RVO een verzoek om aanvullende informatie. Na dit verzoek kan de ondernemer het accountantsproduct bij de aanvraag uploaden in het online dossier. Het is van belang dat de onderneming wacht op dit verzoek, omdat het anders niet meer mogelijk is om het accountantsproduct zelf toe te voegen en zonder accountantsproduct, mag het RVO de aanvraag niet in behandeling nemen. Voor nadere informatie zie de website van RVO.

Publicatieverplichting

De gegevens van de aanvrager van de TVL-subsidie worden op de website van de Europese Commissie gepubliceerd. Het gaat daarbij onder meer om de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin de onderneming actief is, wel/geen MKB’er, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen één jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal 10 jaar beschikbaar.

De 10 meest gestelde ondernemersvragen over de verlengde TVL-regeling

Onderstaande vragen zijn op 2-7-2021 geüpdatet

1. Voor wie is de TVL bedoeld?

De subsidie is voor MKB-ondernemers die hun bedrijf vóór 15 maart 2020 hebben ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en door de coronacrisis veel omzet verliezen, waardoor zij in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers uit alle bedrijfssectoren komen voor de TVL Q1 2021 in aanmerking, met uitzondering van krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en instellingen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen. Ook niet MKB-ondernemers, waaronder bedrijven met meer dan 250 werknemers, komen in aanmerking voor de TVL Q 1 2021.

2. Waar en wanneer kan de TVL Q2 2021 worden aangevraagd?

Mkb-bedrijven kunnen de subsidie gedurende de periode van 25 juni 2021 tot en met 20 augustus 2021 om 17:00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via deze website. De TVL is één keer aan te vragen voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021.

3. Wanneer kunnen bedrijven met meer dan 250 werknemers de TVL Q1 aanvragen?

Het aanvragen van TVL Q1 2021 door niet-MKB bedrijven is mogelijk sinds 10 mei 2021, 12:00 uur. Het is voor deze niet-MKB bedrijven nog mogelijk om de TVL Q1 2021 aan te vragen tot en met 10 juni 2021, 17:00 uur.

In tegenstelling tot de reguliere TVL, geldt voor grote ondernemingen (niet-MKB) die behoren tot een groep van ondernemingen dat één onderneming namens de ondernemingen in die groep een subsidieaanvraag indient en de subsidie ontvangt. Voor nadere informatie betreffende de TVL voor grote ondernemingen zie de site van het RVO.

4. Geldt de eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) ook voor TVL Q1 2021?

Nee, deze opslag geldt alleen voor de TVL Q4 2020. Wel geldt er een VGD-opslag voor non-food detailhandelaars van 21%, voor de reissector 3,4% en 21% opslag voor land- en tuinbouwbedrijven

5. Hoe kan de eenmalige opslag detailhandel worden aangevraagd en hoeveel bedraagt deze opslag?

Non-food detailhandelaars die op de lijst vermeld staan van de geselecteerde SBI-codes en aan de voorwaarden van de TVL Q1 2021 voldoen komen in aanmerking voor één keer een opslag bovenop de subsidie: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze opslag ademt mee met het omzetverlies van de winkelier in de maanden januari, februari en maart 2021 en is 21% van het omzetverlies. Het maximale bedrag is €200.000. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q1 2021.

Wanneer de TVL wordt aangevraagd, wordt de VGD-opslag er later automatisch aan toegevoegd. Op het aanvraagformulier is deze verhoogde opslag nog niet zichtbaar. Op 15 maart 2021 heeft de Europese Commissie goedkeuring verleend voor de verhoging van de VGD-opslag. Deze verhoging dient nog doorgevoerd te worden in het systeem van het RVO. Ondernemers die TVL Q1 2021 al hebben aangevraagd, hoeven niets te doen. De VGD-opslag wordt automatisch toegevoegd en de ondernemer ontvangt een extra betaling zodra de opslag in het systeem van het RVO is ingeregeld. Verwacht wordt dat deze verhoging eind april 2021 wordt uitbetaald.

De VGD wordt als volgt berekend. TVL = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %

6. Hoe is de TVL geregeld voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche?

Ondernemers in de evenementenbranche komen mogelijk voor het 4e kwartaal van 2020 en/of het 1e kwartaal van 2021 in aanmerking voor de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE). Deze bedraagt 33,3% van de subsidie TVL juni – september 2020. De VLE Q4 2020 kan worden aangevraagd vanaf 18 februari om 12:00 uur tot en met 18 maart 2021 (17:00 uur). De VLE Q1 2021 gaat op 26 april open en sluit 26 mei 2021 om 17:00 uur.

De VLE is er voor ondernemers uit de evenementenbranche die eerder de TVL juni – september 2020 toegekend kregen maar niet voor TVL Q4 2020 en/of TVL Q1 2021 in aanmerking komen vanwege een te lage referentieomzet in deze kwartalen in het voorafgaande jaar. Alleen als de ondernemer van het RVO een servicebericht per e-mail heeft ontvangen, kan de VLE Q4 2020 aanvragen. Ondernemers die de TVL juni – september 2020 kregen en mogelijk aan de overige voorwaarden voldoen, ontvangen op 18 of 19 februari een servicebericht.

Voor nadere informatie zie de website van het RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vle

7. Hoe wordt de TVL berekend?

 • De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • De berekening van de subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 85%
 • Maximaal 85% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.500 en maximaal €550.000 (niet mkb-bedrijven €600.000, voor Q2 2021 €1.200.000).

Voor de bepaling van het omzetverlies dient dus gekeken te worden naar de omzet van de subsidieperiode in vergelijking met de omzet in de referentieperiode. De omzet uit de jaarrekening is leidend. Hierbij wordt vanuit praktisch oogpunt veelal aangesloten bij de btw-aangiftes. Wanneer de omzet uit de btw-aangifte echter niet representatief is (bijv. in geval van een fiscale eenheid voor de btw) dan is de omzet van de individuele onderneming niet te herleiden uit deze btw-aangifte en zal het omzetverlies met andere bewijsstukken moeten worden aangetoond, zoals bijvoorbeeld gegevens uit de financiële administratie van de onderneming die de TVL aanvraagt. De TVL wordt, behoudens de regeling voor grote ondernemingen (niet-MKB), namelijk op entiteit niveau van de betreffende MKB-onderneming aangevraagd en berekend.

8. Kan ik een beroep doen op de TVL als mijn berekende vaste lasten per kwartaal minder dan €3.000 bedragen?

Als de ondernemer minder dan €3.000 berekende vaste lasten per kwartaal heeft, kan de TVL Q1 2021 worden aangevraagd. Om meer ondernemers te kunnen helpen, is besloten dat het minimale bedrag voor de berekende vaste lasten omlaag is bijgesteld naar €1.500. Op 15 maart 2021 heeft de Europese Commissie goedkeuring verleend voor verlaging van het bedrag naar €1.500. De ondernemer ontvangt de subsidie als de vaste lasten gelijk of hoger zijn dan €1.500. Als de vaste lasten lager zijn dan €1.500, volgt een afwijzing. Let op: het gaat om de berekende vaste lasten en niet om de werkelijke lasten. Naar verwachting is het vanaf eind maart 2021 mogelijk om een aanvraag TVL Q1 2021 in te dienen bij het RVO. De ondernemer ontvangt de subsidie als de vaste lasten gelijk of hoger zijn dan €1.500. Als de vaste lasten lager zijn dan €1.500, volgt een afwijzing. Let op: het gaat om de berekende vaste lasten en niet om de werkelijke lasten.

9. Kan gebruik worden gemaakt van de TVL Q1 2021 als al gebruik is gemaakt van de TOGS en TVL 1 en TVL Q4 2020?

Ook al heeft de onderneming gebruik gemaakt van de TVL 1, TVL Q4 2020 of de TOGS kan de onderneming gebruikmaken van de TVL Q1 2021. De compensatie van de TVL Q1 2021 gaat over de periode 1 januari tot en met 31 maart 2021 en komt bovenop de bijdrage van de TVL 1, TVL Q4 2020 en TOGS.

10. Kan gebruik worden gemaakt van de NOW én de TVL Q1 2021?

Als ondernemer kan zowel de TVL Q1 2021 als de NOW tranche 4 worden aangevraagd, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL Q1 2021 voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. Onlangs is besloten dat de TVL vanaf NOW 3.0 (tranche 3, Q4 2020) niet langer meetelt als omzet voor de NOW-regeling. Dit heeft tot gevolg dat het omzetverlies voor de NOW groter wordt en de NOW 3.0 subsidie en volgende hoger zal worden. Tot 16 juli 2021 bestaat er een extra mogelijkheid voor bedrijven om onder bepaalde voorwaarden alsnog NOW 3.0 en 4.0 (tranche 3 en 4) aan te vragen. Zie voor meer informatie onze NOW-pagina. Voor NOW 1.0 en 2.0 geldt dat de TVL nog wel meetelt als omzet waardoor de NOW-subsidie in die gevallen lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt de ondernemer meer subsidie.

Hulp nodig? Onze specialisten staan voor je klaar!

Wil je meer informatie over de TVL of heb je een specifieke vraag die niet in dit artikel terug te vinden is? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Joyce de Graaff of Bas Jeckmans. Zij helpen je graag verder!

Joyce de Graaff: bel: 088 – 1211 443 of Direct contact met Joyce
Bas Jeckmans: bel: 088 – 1211 346 of Direct contact met Bas

Meer gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom ondernemerschap in het nieuwsoverzicht van het coronadossier. Hier vind je alle nieuwsberichten rondom de steunmaatregelen, interessante blogs van onze specialisten en uitgebreide stappenplannen op een rij! 

› Bekijk het nieuwsoverzicht

Hulp nodig als gevolg van de Coronacrisis?

Het Coronacrisis-team staat voor je klaar!

Je kunt contact opnemen met door het formulier hiernaast in te vullen of via deze pagina van het Coronacrisis-team. Hier kun je dan per thema direct de betreffende specialist benaderen.

Terug naar Coronadossier
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.