Nieuws & Blogs

Hoe IT voor jouw bedrijf het verschil kan maken

|
66661798_m-1

Terwijl je druk doende bent met informatiebeveiliging, om te voldoen aan de aangescherpte AVG regelgeving, staan elders ongewild nieuwe deuren open die onbevoegden toegang geven tot jouw data. Wist je bijvoorbeeld dat je gehackt kunt worden via de zonnepanelen? Welkom in de wervelende wereld van de IT-ontwikkelingen. Laten we niet achter de feiten aanlopen maar gaan anticiperen. Hoe? Door de IT aan jouw strategisch bedrijfsmodel toe te voegen. Het gaat je mooie kansen opleveren.

Ondersteunend én strategisch

Al jaren zien we dat de IT wezenlijk bijdraagt aan de optimalisatie en effectiviteit van een bedrijfsproces. Computer Power for manpower: IT geeft een bedrijf een technologisch stabiel fundament. Daarmee hebben IT’ers van oudsher vooral een expertpositie op de achtergrond, ondersteunend bij de uitvoering van de primaire bedrijfsprocessen. Maar onderschatten we inmiddels deze rol niet een beetje? Is deze beeldvorming niet gedateerd?

 Wat kun jij nog zonder internet? Sterker nog, als het netwerk een paar uur uitvalt, is de schade meteen immens. De webshop is onbereikbaar, transportplanningen bereiken de chauffeurs niet meer en de rijen aan de kassa’s worden alsmaar langer omdat de kassa de artikelen niet meer herkent. Werkend in de cloud, betekent het zelfs dat je organisatiebreed gedwongen moet pauzeren. Ongemerkt is IT mijns inziens een hele belangrijke speler in het primaire proces geworden. Hoog tijd dus om de IT ook strategisch te positioneren.

Verborgen goud

Dat doe je door goed opgeleide mensen aan te nemen op gebied van architecture en security, en hen periodiek aan te laten schuiven aan de directietafel. Wees bereid de IT-ontwikkelingen nauw te volgen en planmatig stil te staan bij de betekenis voor jouw eigen dienstverlening. Je hebt als directie up-to-date kennis nodig om tot de zorgvuldige afwegingen te komen. Richt er vervolgens ook proactief mensen en middelen op in. Door op deze manier de IT te positioneren zien wij bij onze klanten, maar ook binnen onze eigen organisatie, dat je met IT het verschil kan maken.

 Een ander belangrijk onderdeel van de IT is data. Kennis van data en trends helpt jou als ondernemer bij het bepalen van de strategische koers. Met Business Intelligence kun je betekenisvolle stuurinformatie opdiepen. Waar laat je kansen liggen? Relevante en tijdige managementinformatie die goud waard is. Het versnelt de realisatie van jouw bedrijfsdoelstellingen. Geef IT daarom de aandacht die het verdient. Je hoeft echt geen IT’er te zijn om met IT strategisch voordeel te behalen.

Bekijk de IT-adviesdiensten van Bol Adviseurs »