De juiste stap op weg naar duurzaam rendement

Gepubliceerd door Eric Vos (Senior Organisatieadviseur) op 29 juni 2015

Hoe haalt u als ondernemer meer rendement uit uw onderneming?

Iedere ondernemer wil meer rendement uit zijn onderneming halen. Het liefst zo snel, simpel en makkelijk mogelijk. Om dit te realiseren is meer nodig dan u denkt. U moet weten hoe het rendement in uw onderneming tot stand komt, waar het geld verdiend wordt, waar geld blijft liggen en waar het wordt uitgegeven. Heeft u beschikking over deze kennis, dan heeft u inzicht in het verbeterpotentieel van alle facetten van het bedrijf.

Kennis is één, maar proactief inspelen is een tweede. Het is mogelijk dat u hierbij opnieuw moet gaan investeren, met geld dat u eigenlijk niet heeft. Een financiering aanvragen is dan een logisch gevolg. De slagingskans vergroot wanneer u goed inzicht in het rendement heeft. Maar hoe zet u de juiste stap op weg naar ‘duurzaam’ rendement en daarmee het verkrijgen van een financiering?

Rendementsverbetering

U bekijkt de financiële cijfers om te weten hoe het bedrijf ervoor staat, maar biedt dit voldoende actueel inzicht in de sterke en zwakke punten van uw bedrijf, de trends in uw bedrijf en branche en het resultaat van uw bedrijf ten opzichte van de gehele branche? Ik moet u helaas teleurstellen: met alleen cijfers uit de kolommenbalans komt u er niet. Maakt u van de cijfers informatie, dan bent u al goed op weg. Gebruikt u de informatie om het bedrijf te besturen, dan zit u op de juiste weg.

In topvorm

Of het nu goed gaat met uw bedrijf, matig of ronduit slecht: ik verzeker u, het kan áltijd beter. Er zijn namelijk altijd kansen om te groeien. In rendement, maar daarnaast ook in persoonlijke groei als ondernemer en in de groei in prestatie en plezier bij uw medewerkers. Grijp deze kansen. Haal het maximale talent uit uw medewerkers, blik samen terug maar ook vooruit, om prestaties en het plezier te verhogen. Leer van fouten en successen. Zo brengt u uw onderneming in topvorm.

De stappen van Rendementsdenken

In grote lijnen ziet het stappenplan van het Rendementsdenken er als volgt uit:

Stap 1: het Richten (“Wat willen we verdienen en hoe realiseren we dit in de huidige markt”)
Stap 2: het Inrichten (“Wie en wat hebben we daarvoor nodig”)
Stap 3: het Verrichten (“Het gaan doen én steeds volgen of we op koers liggen”)
Stap 4: de Vooruitzichten (“Steeds vooruit blijven kijken om tijdig te kunnen anticiperen om op koers te blijven”).

Tips voor u en uw ‘kartrekkers’:

  1. Wees transparant over uw ambitie, hoe het rendement tot stand komt en wees duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.
  2. Stuur niet op perioderesultaten, kijk samen altijd vooruit naar het te verwachte rendement voor het gehele jaar.
  3. Benoem samen iedere maand de benodigde concrete verbeteracties om het gewenste rendement te realiseren.

Stel je vraag aan Eric Vos

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze blog? Stuur een berichtje naar Eric.