Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Onderneming verkocht, wat nu?

U verkoopt uw onderneming. Een aantal zaken spelen een belangrijke rol. Voorbeelden hiervan:

  • verkoopovereenkomst;
  • aandelentransactie;
  • activa / passiva transactie;
  • garanties;
  • arbeidsovereenkomst.

Een absolute must is een verkoopovereenkomst, de deal die u met uw koper maakt moet vastliggen. Als er in een eerder stadium een intentieovereenkomst is opgesteld, kan deze als basis dienen voor de verkoopovereenkomst.

Prijs en betalingswijze

Garanties

Arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst?

Veelgestelde vragen

Wat als (een deel van) de koopsom verschuldigd blijft?

Antwoord: Wanneer (een deel van) de koopsom verschuldigd blijft, is het belangrijk om de voorwaarden waaronder het schuldig wordt verbleven vast te leggen. De verschuldigde rente, de wijze van aflossing, de opeisbaarheid en de zekerheid die er verstrekt wordt dienen vastgelegd te worden. Als zekerheid kunnen bijvoorbeeld de aandelen in de verkochte vennootschap of een persoonlijke borgstelling dienen.

De koopovereenkomst is opgesteld, moet ik ook nog naar de notaris?

Antwoord: Als de aandelen in de vennootschap worden verkocht, kan de levering van de aandelen enkel plaatsvinden ten overstaan van een notaris. Derhalve dient er in dergelijke gevallen altijd een notariële akte te worden opgesteld.


Als er sprake is van een activa/passiva transactie kan het zijn dat voor de levering van bepaalde zaken, bijvoorbeeld een bedrijfspand, het noodzakelijk is dat er een notariële akte wordt opgesteld. In deze situaties kan het een mogelijkheid zijn dat er een notariële akte wordt opgesteld.