Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Wat vastleggen bij overname?

U staat op het punt een onderneming over te nemen …
U bent met een verkopende partij mondeling overeengekomen dat u het bedrijf gaat overnemen. Het is nu een absolute must om de deal die u met uw verkoper heeft gemaakt zo volledig mogelijk vast te leggen. Als er in een eerder stadium een intentieovereenkomst is opgesteld, kan deze als basis dienen voor de koopovereenkomst. Hierin ligt in elk geval vast:

  • wat u koopt
  • wat de prijs is

De onderhandeling is wellicht tot op heden soepel en vriendelijk verlopen. Maar besef dat vanaf dit moment het van groot belang is, dat u een extern adviseur inschakelt, die uw belangen als nieuwe, toekomstige eigenaar kan behartigen én die verstand heeft van dergelijke zakelijke transacties.

Prijs en betalingswijze

Garanties

Continueren of beëindigen van bestaande overeenkomsten

Betrokkenheid verkoper na de overdracht

Veelgestelde vragen

Biedt een indeplaatsstelling een oplossing als de verhuurder niet meewerkt?

Antwoord: Een indeplaatsstelling biedt niet altijd een oplossing. Als er sprake is van een activa/passiva transactie kan een vordering tot indeplaatsstelling bij de rechter een oplossing bieden indien er sprake is van huur van winkelruimte. De huurder (verkoper) kan bij de rechter vorderen dat hij gemachtigd wordt een derde (koper) in zijn plaats te stellen. Voor andere bedrijfsruimte biedt een indeplaatsstelling geen oplossing.

Een vordering dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • er moet sprake zijn van een bedrijfsoverdracht;
  • de huurder moet een zwaarwichtig belang hebben bij de overdracht;
  • de nieuwe huurder dient voldoende waarborgen te bieden voor nakoming van de huurovereenkomst en een behoorlijke bedrijfsvoering.
De koopovereenkomst is opgesteld, moet ik ook nog naar de notaris?

Antwoord: Als de aandelen in de vennootschap worden verkocht, kan de levering van de aandelen enkel plaatsvinden ten overstaan van een notaris. Derhalve dient er in dergelijke gevallen altijd een notariële akte te worden opgesteld.


Als er sprake is van een activa/passiva transactie kan het zijn dat voor de levering van bepaalde zaken, bijvoorbeeld een bedrijfspand, het noodzakelijk is dat er een notariële akte wordt opgesteld. In deze situaties kan het een mogelijkheid zijn dat er een notariële akte wordt opgesteld.