Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Lijken in de kast? (due diligence)

Als u een onderneming koopt, wilt u weten wat u koopt. Een due diligence ofwel bedrijfsonderzoek is u hierbij van dienst. Populair gezegd doet u dit onderzoek om na de overname, niet verrast te worden door de zogenaamde lijken in de kast. De uitkomsten van due diligence vormen de basis voor de door u gewenste garanties en vrijwaringen. De omvang van een dergelijk onderzoek is afhankelijk van uw wensen en kan op diverse gebieden plaatsvinden.

Due diligence op financieel en commercieel gebied

Fiscale due diligence

Juridische due diligence

Verder onderzoek

Een adviseur van Bol op het gebied van due diligence kan u adviseren wat wenselijk is in uw situatie.

Veelgestelde vragen

Wat te doen met de uitkomsten van due diligence?

Antwoord: De uitkomsten van een due diligence onderzoek kunnen ertoe leiden dat er opnieuw onderhandeld wordt over de hoogte van de koopsom of verstrekt de verkoper een vrijwaring.  In de koopovereenkomst zullen bepalingen worden gewijd aan het due diligence onderzoek en de uitkomsten daarvan, waarbij de belangrijkste bepaling zal zijn de invloed van dit onderzoek, ofwel de disclosure bepaling. Er wordt invulling gegeven aan de reikwijdte van de onderzoeksplicht, waarbij de verkoper zal willen vastleggen dat alles  wat de koper wist of door (nader) onderzoek kon weten, niet onder de werking van de garanties valt. De koper daarentegen zal in de overeenkomst willen opnemen dat het onderzoek, althans het achterwege laten van (nader) onderzoek, hem niet kan worden tegengeworpen. Tevens zal de verkoper vaak informatiegaranties verstrekken, welke het gevolg zijn van de op hem rustende mededelingsplicht. Hoe een en ander wordt vastgelegd in de overeenkomst is het resultaat van het ‘onderhandelingsspel’ tussen koper en verkoper.

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht: Wat houdt dat in?

Antwoord: Een koper heeft een onderzoeksplicht, hetgeen inhoudt dat - indien u overweegt een overeenkomst aan te gaan - u binnen redelijke grenzen maatregelen neemt om te voorkomen dat u onder invloed van onjuiste voorstellingen uw toestemming geeft. Als u naar bepaalde gegevens geen onderzoek doet, betekent dat niet dat de verkoper u daarover niet had behoren te informeren. De verkoper heeft immers een mededelingsplicht.