Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

De overdracht, hoe gaat dat?

Bij de overdracht van een onderneming spelen vaak grote belangen. Voor de verkopende partij, maar ook voor de partij die het bedrijf overneemt. Het moet vanzelfsprekend zijn, dat je daar met elkaar goede afspraken over maakt én vastlegt. Voordat je aan de verkoop van je onderneming begint zul je de onderneming verkoopklaar moeten maken. Pas daarna kun je de volgende stap zetten in de onderhandelingen.

Verkoopklaar maken van uw onderneming: het verkoopmemorandum

Voorwaarden voor de overname in een intentieovereenkomst

Type transactie

De koopovereenkomst

Veelgestelde vragen

Wat is een geheimhoudingsverklaring / -overeenkomst?

Antwoord: In een geheimhoudingsverklaring verklaart één partij (vaak de potentiële koper) aan de ander (vaak de verkoper) dat hij specifieke informatie niet aan derden ter beschikking zal stellen. Is er sprake van een eenzijdige verklaring dan noemen we het meestal geheimhoudingsverklaring.

De potentiële koper kan er ook belang bij hebben dat niets over de onderhandeling naar buiten komt. In dat geval zal hij van de verkoper ook geheimhouding willen. Wanneer beide partijen met elkaar geheimhouding overeenkomen, spreken we van een geheimhoudingsovereenkomst.

Wat staat er in een geheimhoudingsverklaring / -overeenkomst?

Antwoord: Als er een verkoopmemorandum voor het bedrijf is opgesteld, dan staat in de geheimhoudingsverklaring vaak dat de potentiële koper de informatie uit het memorandum niet aan derden ter beschikking mag stellen.

In een geheimhoudingsverklaring of geheimhoudingsovereenkomst zullen in ieder geval bepalingen omtrent de geheimhoudingsverplichting, de boete, de duur van de geheimhouding en de gevolgen van het verliezen van het vertrouwelijke karakter van bepaalde informatie opgenomen zijn.

Wat zijn de gevolgen van afgebroken onderhandelingen?

Antwoord: Het afbreken van onderhandelingen is niet altijd geoorloofd, waarbij het zo kan zijn dat de afbrekende partij schadeplichtig wordt. Deze schadeplicht zal echter niet zonder meer ontstaan en het zal per situatie afhangen welke schade vergoed dient te worden. Zo kan het zijn dat de afbrekende partij de gemaakte kosten dient te vergoeden, maar als de onderhandelingen ver gevorderd zijn, kan het ook zo zijn dat de gederfde winst, omdat de overeenkomst niet tot stand is gekomen, dient te worden vergoed.

Om te voorkomen dat er een schadeplicht ontstaat als gevolg van het afbreken van de onderhandelingen, kunnen afspraken hieromtrent in de intentieovereenkomst worden vastgelegd. Bovendien is het raadzaam om contact op te nemen met een juridisch adviseur als u besluit om de onderhandelingen af te breken, zodat duidelijk is welke risico’s dat met zich meebrengt.