Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Wat moet ik vastleggen bij samenwerking?

Het vastleggen van afspraken is een must wanneer u een samenwerking aan gaat. Zo voorkomt u namelijk conflicten. Samenwerken kan voordelen bieden maar kan ook leiden tot conflicten.

Vertrouwen in elkaar bij het aangaan van een samenwerking is belangrijk. Zonder vertrouwen werkt geen enkel samenwerkingsverband. Toch is het daarnaast ten zeerste aan te bevelen om afspraken in een overeenkomst vast te leggen teneinde geschillen te voorkomen. Deze afspraken komen het beste tot stand bij het begin van de samenwerking.

Indien de samenwerking plaatsvindt in de vorm van een vennootschap onder firma zult u in een zogenaamd VOF contract de afspraken vastleggen. Vindt de samenwerking plaats door middel van participatie in een besloten vennootschap, dan zullen de afspraken worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Maar besluit u in uw eigen hoedanigheid de samenwerking aan te gaan en dit niet in een aparte entiteit vorm te geven, dan kan er een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld.

Ongeacht de vorm van de samenwerking is het raadzaam om over de volgende zaken afspraken te maken. Het doel van de samenwerking, alsmede de duur van de samenwerking. Wordt de samenwerking aangegaan voor een aantal jaar of blijft de samenwerking bestaan totdat een bepaalde doelstelling is behaald? De verantwoordelijkheden van betrokken partijen, alsmede de verdeling van zeggenschap zijn zaken waar u overeenstemming over dient te bereiken. Ook de afspraken over de financiering van de samenwerking, alsmede de verdeling van de opbrengsten zullen onderdeel vormen van de betreffende overeenkomst. Tenslotte dient u ook na te denken over hoe een samenwerking beëindigd kan worden, alsmede wat partijen zowel tijdens als na beëindiging aan activiteiten mogen blijven verrichten. Deze afspraken zullen worden vormgegeven in een zogenaamd non-concurrentiebeding.

De omvang van een overeenkomst verschilt per situatie en is met name afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neemt dan vrijblijvend contact op met de juristen van Bol.

Veelgestelde vragen

Kan bij een vennootschap zeggenschap worden uitgeoefend door iemand die geen bestuurder is?

Antwoord: Indien u besluit een besloten vennootschap op te richten met uw samenwerkingspartner, maar u wenst de dagelijkse leiding van de vennootschap te voeren, zal in beginsel uw invloed enkel op het niveau van aandeelhouder rusten. Het is mogelijk om vast te leggen dat bepaalde bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring behoeven van de algemene vergadering van aandeelhouders. Op deze wijze kunt u toch uw invloed uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken. Daarbij dient u zich echter wel te realiseren dat als u ieder de helft van de aandelen houdt er een padstelling kan ontstaan op het moment dat u en uw partner het oneens met elkaar zijn. Ieder heeft immers een gelijk aantal aandelen. Het is mogelijk om voor die situaties een regeling ontrent bindend advies vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Wat moet worden vastgelegd omtrent beëindiging van de samenwerking?

Antwoord: Indien u gezamenlijk participeert in een besloten vennootschap kunt u vooraf bepalen wie bij beëindiging van een samenwerking de aandelen overneemt en tegen welke koopprijs. Dit geldt ook voor de overname van een aandeel in een V.o.f.. Indien er een samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld kunt u vastleggen wat er met een eventuele gebruikte handelsnaam, domeinnaam, etc. gebeurt, de aanwezige voorraad, inventaris en materialen, hoe gemaakte kosten worden verdeeld en wat er met bestaande relaties en overeenkomsten gebeurt. Is een bepaalde partij gerechtigd de activiteiten zelfstandig voort te zetten of mogen beide partijen onafhankelijk van elkaar de activiteiten na beëindiging van de samenwerking gaan verrichten. Hieromtrent dient vooraf in ieder geval over te worden nagedacht en afspraken daaromtrent kunnen worden vastgelegd in de betreffende overeenkomst.